Да бъдеш или да имаш

Да бъдеш или да имаш

Твоята идентичност не се формира от твоите притежания. „…животът на човека не се състои в голямото му богатство“ Лука 12:15 Безспорно, културата на предишните поколения е била различна от сегашната. …

Още

Място за теб

„Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия“ (Псалм 91:1) „В Бог ще намериш всичко, което търсиш“ Важно е да знаеш, че има място за …

Още

Твоите дарби

„Човек не може да поеме върху себе си нищо, ако не му е дадено от небето“ (Йоан 3:27) „Пътят към най-големите ти успехи се крие в изпълнението на Божията воля“ …

Още