Да бъдеш или да имаш

Да бъдеш или да имаш

Твоята идентичност не се формира от твоите притежания. „…животът на човека не се състои в голямото му богатство“ Лука 12:15 Безспорно, културата на предишните поколения е била различна от сегашната. …

Още