Да бъдеш или да имаш

Да бъдеш или да имаш

Твоята идентичност не се формира от твоите притежания. „…животът на човека не се състои в голямото му богатство“ Лука 12:15 Безспорно, културата на предишните поколения е била различна от сегашната. …

Още

Високи стандарти

„…защото словото Господно го изпитваше (Йосиф)“ (Псалм 105:19) „Някои неща в живота не подлежат на преговори – независимо от обстоятелствата“ Казва се, че „характерът е това, което си, когато никой …

Още