Бог на новото начало

Бог на новото начало

„Този месец ще ви бъде начало на месеците“ (Изход 12:2)

„Иска ми се да съществува чудно място, наречено „Земята на новото начало“

Бог на новото началоПоздравът „Честита Нова година“ не е достатъчен мотив за посрещане на новата година. Традиционен и добронамерен, той ни намеква, че удовлетворението от започналата година е свързано с това, което предстои да се случи в нея, а никой от нас не може да контролира това. Знаем, че заедно с приятните моменти и доброто отношение, което ще получим от другите, ще има и предизвикателства, които не очакваме, трудности, които не можем да предвидим.

Решил съм пожеланието ми да бъде „Благословена Нова година“, защото благословението е Божие присъствие и благоволение, независимо от моментните обстоятелства (2 Летописи 4:15-18). Харесвам ехтящата увереност на псалмопевеца: „Посещаваш земята и я напояваш, изобилно я обогатяваш. Божията река е пълна с вода. Осигуряваш житото им, като така приготвяш земята; напояваш изобилно браздите й, изглаждаш буците й, размекваш я с дъждове, благославяш поникналото от нея. Увенчаваш годината с благостта Си и от следите Ти капе благоденствие“ (Псалм 65:9-11). Ето така всяка Нова година е благословена. Това е очакването, с което искам да живея живота си всеки ден. Това е и сърдечната ми молитва за теб.

Преди много години научих един стих, който е подходящ за този сезон: „Иска ми се да съществува чудно място, наречено „Земята на новото начало“. Там всички грешки и болежки, заедно със своята тъга сваляш и закачаш удобно като стара дреха на закачалка“ (Луис Флечър). Това е копнежът във всяко сърце в началото на годината. На 31 декември навсякъде по света има събрани хора – всички те са с една надежда за новата година – животът им да бъде по-добър, да се справят по-добре, да бъдат по-добри.

Можеш да преживееш точно това – прошка за всеки грях, изцеление за всяка болка, свобода от всяко съжаление, надежда във всяка ситуация, мир в бурята, увереност, когато всички са несигурни, възстановяване на взаимоотношенията, мъдрост за всяко решение. Сам, но не самотен. Всеки ден с ново начало. В подножието на кръста, където Спасителят умря за греховете ти и живее днес, за да дари годината ти със Своята доброта (Исая 53:4-6).

Господ е Бог на новото начало. Имаш ли нужда от ново начало? Той ни представя Себе Си с простичките, но много дълбоки думи: „В началото Бог сътвори небесата и земята“ (Битие 1:1). Когато избави израилтяните от робството в Египет, Бог „рестартира“ еврейския календар, за да им покаже, че това е ново начало: „Този месец ще ви бъде начало на месеците, ще ви бъде първият от месеците на годината“ (Изход 12:2). Всемогъщият Бог завинаги промени историята на цял един народ. Той може да промени и твоята.

Нека това бъде ясно – новото начало не се случва, заради промяната в календара. То може да те „сполети“ само, когато благодатта и промяната започнат да работят вътре в теб. Само Бог може да направи това. „И така, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново“ (2 Коринтяни 5:17; виж още Филипяни 1:6, Евреи 12:2, Откровение 22:13).

Молитвата ми за теб днес е: да имаш благословена година, белязана от Божията благодат и доброта.