Божиите пътища

„А, когато се вразуми си каза…. Ще отида при баща си“ (Лука 15:17)

„Според библейският модел на поведение, зрелостта е правилния отговор на житейските ситуации“

Зрелостта е разбиране как животът работи най-добре и желание и ние да работим така. В зрелостта няма хронологичност; тя не идва автоматично с възрастта. Зрелостта е способността да разграничим ценното и вечното от онова, което е примамливото, но временно. Зрелостта е способността да изберем отложеното удовлетворение пред непосредственото възнаграждение.

Духовната зрялост е Божията цел за нашия живот. „ …докато всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота;  за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамни хитрости;“ (Ефесесяни 4:13-14)

Моята дефиниция за зрелостта е: „Правилния отговор на житейските ситуации, според библейския модел на поведение.“ Един по-кратък начин да кажем това е: зрелостта е да сме подобни на Христос.

Исус разказа една показателна история за един син-прахосник, който искаше да следва своите собствени пътища, а не тези на баща си. (Виж Лука 15:11-24). Той искаше да живее по своя си начин; той искаше да прахосва живота си, така както на него му харесва. Знаеше какво иска и мислеше, че не може да го намери там, където беше. „Всички пътища на човека са прави в неговите очи, но Господ претегля сърцата” (Притчи21:2). Да ви звучи познато? Наистина не сме много по-различни. „Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път; и Господ възложи на Него беззаконието на всички ни” (Исая 53:6).

След ненужни загуби и прахосване, той „се вразуми и си каза…. Ще отида при баща си” (Лука 15:17). Тъжно е, когато човек не се учи от грешките си. Той се вразуми; след това се върна при баща си! Всичко, което си мислеше, че иска не можеше да се намери на друго място, освен при баща му. Това винаги ще бъде вярно и за теб. Всичко, което би направило живота ти богат и пълен със смисъл може да се намери само в ръцете на твоя Баща!
”Нека нечестивият изостави пътя си и неправедният – помислите си, нека се обърне към Господа и Той ще се смили над него, и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро….   Понеже както небето е по-високо от земята, така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища и Моите помисли – от вашите помисли“ (Исая 55:7-9). Божиите пътища са най-добрите. Виж Псалм 18:30. Животът започва да работи за теб, когато приемеш, че Отец знае най-добре и започнеш да живееш съгласно тази истина. „…чрез страх от Господа хората се отклоняват от злото. Когато пътищата на човека са угодни на Господа, Той примирява с него и неприятелите му“ (Притчи 16:6-7). Съобрази своите пътища с Божиите; това е винаги най-добрият път. Имаш ли нужда „да се върнеш у дома“ при Добрия Баща?

Молитвата ми за теб днес е: да се доверяваш на Божиите пътища при всички ситуации и по всяко време.

снимка: Интернет