Велика размяна

„…да им дам венец вместо пепел…“ (Исая 61:3)

„Твоето бъдеще е част от утрешния ден, а не от вчерашния“

Пепел… Какви мисли ви навява тази дума? Пепелта остава след като сгряващия огън, на който си се наслаждавал, е угаснал. Понякога животът ни изглежда точно така. С тъга си спомняме за по-добрите дни, а днешния ден не отговаря на очакванията ни. Случвало ни се е да си казваме: „Никога няма да бъде същото“. И е точно така. Не е нужно нещата да остават все същите, те могат и трябва да бъдат по-добри!

Мисълта, че най-доброто е вече зад гърба ни не ни утешава и окуражава. Не се опитвай да живееш с успехите или провалите на миналото. Библията съветва: „Братя, аз не смятам, че съм уловил, но едно правя – като забравям това, което е назад, и се простирам към това, което е напред впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус“ (Филипяни 3:13, 14). Миналото трябва да остане минало, а не да се превръща в мярка за сравнение на бъдещето. Добро или лошо, болезнено или ползотворно, миналото никога не е подходящо място за живот. Твоето бъдеще е част от утрешния ден, а не от вчерашния.

Ето какъв е Божият план и Неговото обещание – една велика размяна за нещо много по-добро: „Духът на Господа Йехова е на Мене… да проглася годината на благоволението Господне и деня на отплатата от нашия Бог; да утеша всички наскърбени; да наредя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух…“ (Исая 61:1-3).

Забелязваш ли прекрасната размяна в тези стихове, която Бог се зарича да направи? Нещата, които оставяш, са поканата за Неговото снабдяване. Даваш Му разбитото си сърце. Идваш като пленник, живеещ в тъмнина. Донасяш всички причини за скръб, даваш Му болката си. Донасяш пепелта на миналото и признаваш отчаянието си. И тогава любящият Бог взима всичко ненужно и нежелано и в замяна ти дава това, което ти е липсвало – пуска те на свобода, дава ти несравнима утеха, поставя венец на главата ти, помазва те с радост и те облича с хваление. За мен това е велика размяна.

Много е важен фактът, че първото чудо на Исус беше на една сватба в малкото селце Кана. Всичко вървеше по план, беше един весел празник. Но тогава нещо се обърка. Най-доброто, с което разполагаха домакините свърши. Какво направи Исус? Същото, което ще направи и за теб днес – Той ще вземе нещо съвсем обикновено и ще го замени с друго по-добро от всичките ти мечти. Ето какво казаха свидетелите на това чудо: „…ти си запазил най-хубавото вино досега“ (Йоан 2:1-11).

Най-доброто, което си преживявал ще бъде само пепел в сравнение с венеца, който Исус дава. Може би животът ти преди Христос е изглеждал като един безкраен празник, но Библията казва: „Нито око е виждало, нито ухо е чувало, нито човешки ум си е представял това, което Бог е подготвил за онези, които Го обичат. Но Бог ни разкри тази мъдрост чрез Духа…“ (1 Коринтяни 2:9, 10). Хората са се вкопчили в този свят с всички сили, но нищо тук не може да се сравни с това, което очаква Христовите ученици (Откровение 21:1-5).

Молитвата ми за теб днес е: давай възможност на Бог да те изненадва и удивлява.

снимка: Интернет