Думите имат сила

„Нека думите на устата ми… бъдат угодни пред Теб, Господи“ (Псалм 19:14)

„Това, което преживява сърцето ти ще бъде отразено в думите ти“

Думите са важни, тъй като имат неизмерима сила и потенциал, далеч отвъд това, което можем да си представим. 

Чрез думите Бог създаде света и всичко, което съществува. Битие представя този процес простичко: „И каза Бог: „Да бъде“… и беше…“ (Битие 1, Йоан 1:1-3, 14). Оценявайте присъщата сила на думите.

Думите имат сила

Ненужният излишък на думи обезценява стойността на личността. Соломон, един мъдър мъж, каза: „Безумният говори много… В многото говорене грехът е неизбежен; Но който въздържа устните си е разумен“ (Еклесиаст 10:14, Притчи 10:19).

Има хора, за които би било добре да разберат този принцип, когато стане дума за тяхното говорене. Обикновено хората говорят твърде много. Правейки това, техните думи се обезценяват. „Не прибързвай с устата си… Затова нека бъдат думите ти малко“ (Еклесиаст 5:2).

Бог гледа на острия невъздържан език като „неудържимо зло, пълен със смъртоносна отрова. С него благославяме Бога и Отца, и с него кълнем хората, създадени по Божие подобие. От същите уста излизат и благословение, и проклятие“ (Яков 3:8-12). Думите имат невероятна сила. Твоите думи могат да съградят, те могат и да разрушат. Думите могат да помогнат, могат и да наранят. Думите могат да лекуват, могат и да навредят. Научи се да говориш с езика на благословението. „Постави, Господи, стража на устата ми, пази вратата на устните ми“ (Псалм 141:3). Използвай думите добре и говори мъдро. Знай кога да говориш, научи кога да замълчиш. За да те считат за мъдър, дисциплинирай думите си: „Никаква гнила дума да не излиза от устните ви, а само онова, от което хората се нуждаят, което е добро за духовното им изграждане, така че да помага на онези, които ви слушат“ (Ефесяни 4:29). Твоите думи притежават Божествен потенциал да поучават. Всеки има нужда да получава думи, които изразяват благодат. Нека твоето говорене винаги да бъде с глас, показващ любов.

Псалмистът се моли: „Нека думите на устата ми и размишленията на сърцето ми бъдат угодни пред Теб, Господи“ (Псалм 19:14). Колкото повече размишляваш над Божието слово и позволяваш на Неговата истина да живее в твоето сърце, толкова повече твоите мисли и думи ще бъдат като Неговите (1 Солунци 2:13). Ти научаваш думите от мислите, които ти носят удоволствие и от гласовете, които слушаш често, и които най-високо цениш. Това, което преживява сърцето ти ще бъде отразено в думите ти. Словото Божие в моето сърце. Всичко това започва тук: „Нека Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми и химни, и духовни песни, като пеете на Господа с благодат в сърцата си. И каквото и да вършите със слово или дело, вършете всичко в Името на Господ Исус, като благодарите чрез Него на Бог и Отец“ (Колосяни 3:16, 17).

Молитвата ми за теб днес е: слушай винаги гласа Му и бъди покорен на това, което Той казва.