Духовно наследство

Духовно наследство

„И непрестанно помним делото на вашата вяра, труда на вашата любов и търпението на надеждата ви в нашия Господ Иисус Христос.“ (2 Солунци 1:3)

Безмисленияг живот, който водиш е безмислен и след времето, което си живял.

Духовно наследствоДали смъртта е край на всичко? Наистина? Някои хора вярват, че това е така, но дори и на тях не им се иска. Подобно вярване със сигурност не предлага утеха, когато застанем лице в лице със смъртта. Библията ясно заявява, че смъртта е неизбежна и после следва абсолютно реална среща с Бог. „ И както на човеците е отредено да умрат един път, а след това – съд“ (Евреи 9:27). Това изглежда достатъчно просто. Като последовател на Христос аз вярвам, че има след-живот, вечен живот след смъртта. Ако този живот беше всичко, което съществува, това нямаше да е достатъчно.

Има непоколебима надежда за всеки, който е положил вярата си в Христос като Спасител, която е подтвърдена като истина от Неговата собствена смърт, възкресение и възнесение при Бог Отец. Аз не мога да си представя всекидневния живот без тази всекидневна вяра. Аз наистина не бих се и опитал да живея без тези реални взаимоотношения и тази истинска надежда. „ Така че чрез тези две неизменни неща, в които е невъзможно Бог да лъже, ние, които сме прибягнали при Него, търсейки безопасност, да бъдем силно насърчени да се държим за надеждата, която ни се предлага.  За душата ни тази надежда е като здрава и сигурна котва. Тя влиза във вътрешното светилище зад завесата,  където като предвестник заради нас влезе Исус и стана първосвещеник за вечни времена, също като Мелхиседек“. (Евреи 6:18:20).

Макс Лукадо, местен пастор и популярен автор, написа книга с интригуващото заглавие „Надживей своя живот“. Много хора са щастливи просто да живеят живота си без много да се замислят или да отделят някакво особено внимание на това да надживеят тези кратки години. Но Бог имаше предвид твоят живот да „надживее“ теб. Как? Чрез трайно въздействие върху живота на други хора, което се простира и отвъд твоя живот. Всеки има история. За някои, за нещастие, това ще бъде всичко, което имат. Те ще оставят малко или нищо след себе си, което да продължи и след като те са отминали. Нищо, което те са били или са направили няма да ги надживее. Безмисленият живот, който си водил, докато си бил жив, ще остане безмислен и след твоя живот.

Обичам красотата, архитектурата и историята на нашата национална столица Вашингтон, град изпълнен с паметници и мемориали като Гробницата на незнайния воин в гробището Арлингтън, която напомня за героични хора, чийто живот,  достоен за пример, е вдъхновявал поколения, които никога не са ги познавали, но все пак, знаят за тях. Те ни призовават назад да видим какви сме били и ни дават силата да бъдем такива, каквито трябва да бъдем. Личната ми цел е, дори след като моята история е написана, духовното наследство да остане за моето семейство и приятели.

Нека да кажат за теб и за мен: „И непрестанно помним делото на вашата вяра, труда на вашата любов и търпението на надеждата ви в нашия Господ Иисус Христос.“ (2 Солунци 1:3) Моят баща почина твърде млад. Той не остави много материални неща, но той ми остави безценно Божествено наследство чрез неговата вяра и пример. Аз живея така, че да оставя повече от спомени или наследство. Имам за цел да оставя изпълнено с любов Божие наследство. Какво следва след живота? Какво е това, което да оставиш и то да е трайно? Исус каза на Своите ученици:  „Не вие избрахте мен, а аз избрах вас и ви определих да отивате и да давате плод, и искам плодът ви да е траен. Тогава Отец ще ви даде каквото и да поискате в мое име.“ (Йоан 15:16). Плод, който да е траен. Ето така ще „надживееш живота си“. Остави вдъхновяващо завещание с вечна стойност.

Моята молитва за теб днес е: Да живеещ и да оставиш Божествено наследство за семейството и приятелите.

снимка: Интернет