Ентусиазъм

„Служете на господа с ентусиазъм“ (Римляни 12:11)

„Ентусиазмът е израз на живот, свързан със силата и реалността на Божието присъствие“

Твоят живот не е планиран да минава във вечен недостиг. Давид с радост каза: „Господ е пастир мой… Чашата ми прелива“ (Псалм 23:1, 5). Исус каза, че е дошъл, „за да имаме изобилен живот“ (Йоан 10:10). Един от преводите на този стих звучи по следния начин: „за да имате много повече живот, отколкото сте имали до сега“. Бог е приготвил точно това, от което се нуждаем и то е на наше разположение. Защо се опитваме да живеем с по-малко от това, което Бог е обещал?

Ентусиазъм означава „изпълнен с Бога“ и идва от гръцката дума en-theos – да бъдеш в Бога или Бог да бъде в теб. Павел се моли за вярващите в Ефес „да бъдат изпълнени с цялата Божия пълнота“ (Ефесяни 3:19). Помислете върху тези думи – пълнота, Божията пълнота, цялата Божия пълнота. Ето такъв живот е планирал Бог за теб и мен. Бог иска да живеем живот, изпълнен с радост, енергия и вълнуващо очакване. Ентусиазмът е заразен. Хората могат да го “прихванат” от теб.

Ето какво пише апостол Павел за вярващите в Коринт: „Вашият ентусиазъм подбуди много други също да помогнат“ (2 Коринтяни 9:2).

Когато бях млад баща ми ме научи на един урок: „Има два вида хора. Едните правят хората щастливи, когато идват, а другите правят хората щастливи, когато си отиват“. Бъди от първата група. Когато решиш да правиш нещо – прави го с ентусиазъм и желание или въобще не го прави.

Ето каква е реалността. Исус ни е дал изобилен живот в този свят и вечен живот в бъдещия. Всеки друг възглед е нашето изкривено възприятие на реалността. Той обещава всеки ден да носи товара ни и да ни даде спасение (Псалм 68:19). Тук няма място за празнота, няма място за липса.

Ще вземеш ли решение да бъдеш по-ентусиазиран? Ентусиазмът не е просто приятни емоции за кратко време, които нямат траен ефект. Емоциите са свързани с конкретно преживяване в определен момент и често са резултат от неправилното възприятие на фактите. Емоциите не траят дълго, особено когато нещата се променят. Ентусиазмът е нещо много повече. Той е чист израз на един живот, свързан със силата и реалността на Божието присъствие, Неговата вярност и сила да снабдява на точното време. Той е убеждението, че ако сме в Христос, всичко ще дойде на мястото си.

Молитвата ми за теб днес е: да живееш пълноценно и да се наслаждаваш на всеки чудесен момент.

снимка: Интернет