Животът е объркан. Подреди го.

Животът е объркан. Подреди го.

Бог работи, когато види, че не бездействаме.

„Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповядва и оставя, ще намери милост“ Притчи 28:13

Животът е объркан. Какво правиш, когато сгрешиш? А ти със сигурност грешиш и ще грешиш. Човешко е. Какво правиш след това? След като си сбъркал и си взел неправилни решения, което правиш след това е по-важно, от причините, довели до грешките. Някои хора замазват положението, като Адам. Други, обвиняват „някой друг“, като Ева. Едни, отричат каквото и да е зло, като Каин. А други, са напълно унищожени от злите си дела, като Юда. Има и такива, които плачат и се покайват за греховете си, като Петър. Помни следното – грехът не може да бъде игнориран. Бог не го пренебрегва и ти не трябва да гледаш снизходително на него. Ако игнорираш греха, ще навредиш на себе си – в дух, душа и тяло.

Библията ясно ни показва какво иска Бог и благодатта, която е промислил да получиш, когато се отделиш от греха. Бог откликва на искренната изповед. „И нека самият Бог, Богът на мира, да ви освети съвършено и опази цялото ви същество — дух, душа и тяло — безукорно, когато дойде нашият Господ Исус Христос“ 1Солунци 5:23. Божият закон и праведност изискват неправилното да бъде поправено, открадното да бъде възвърнато, взаимоотношенията да бъдат възстановени.

Когато си направил нещо неправилно, какво казва Бог, че е правилното нещо, кето трябва да направиш?  Божието слово е единственото мнениеи, което всъщност има значение. „Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповядва и оставя, ще намери милост. Блажен онзи човек, който се бои винаги, а който закоравява сърцето си, ще падне в бедствие“ Притчи 28:13-14. Аз искам да бъда онзи човек, който изповядва и оставя престъпленията си. Покай се и получи прошка, също както Давид. Виж Псалм 32:3-5.

Когато бях по-млад имах неправилното схващане, че духовността се измерва в зависимост от периода време, който мога да изкарам без да съгреша. Колкото по-дълго време живеех без да се налага да се покайвам, толкова по-добър християнин си мислех, че съм. Това е скрито арогантно отношение, което поставя на преден план волята на човека и показва неправилно разбиране на благодатта. „Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса“ Римляни 3:23-24.

Благочестието на човека се познава по това, колко бързо разпознава духовната каша, която е забъркал, дали се бави с покаянието пред Бога и колко пълно приема Христовото прощение, защото цени общението с Бога повече от насладата в греха. Грехът отначало е приятен, но след това идва горчивината. Библията говори за „краткотрайните наслади на греха“ в Евреи 11:25. Грехът разрушава всеки и всичко, до което се докосне. Спомням си съвета на дядо ми: „Алън, дръж сметките си с Бога изкъсо“. През целия си живот съм се стремял да следвам този съвет.

Да се опиташ никога да не съгрешаваш със свои сили и воля е бърз и сигурен път към провал. Да се довериш на Исус и да живееш за Него, като се покоряваш на Святия Дух е пътят към прошката и изцелението, които Бог иска да получиш. Ап. Павел каза: „…Христос живее в мен. Животът, който сега живея в тялото си, живея го чрез вяра вяра в  Божия Син, който ме обикна и пожертва себе си заради мен“ Галатяни 2:20. Алилуя!

Пътят към Божията пълнота и благословение за теб и целият ни народ е един и същ. „Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, смири себе си, та се помоли, и потърси лицето Ми, и се върне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му“ 2Летописи 7:14. Първата дума трябва да е твоя. Искренно моли Бог за милост и благодат. Последната дума ще бъде на Бог, а Той винаги е милостив и благодатен.

Молитвата ми за теб днес е да живееш в неговата любяща прегръдка и да преживяваш вседостатъчната Му благодат.