Животът ражда живот

„Всяко според вида му“ (Битие 1:24)

„Ти даваш плод от това, което си“

fieldБиблията ни казва, че има принципи, според които протича живота. Според принципа за сеенето и жътвата, ти жънеш повече, отколкото си посял: „Който сее оскъдно, оскъдно и ще пожъне, а който сее щедро, щедро и ще пожъне“ (2 Коринтяни 9:6). Всеки провал на жътвата е единствено твоя отговорност. Вярно е, че жънеш това, което си посял: „Каквото посее човек, това и ще пожъне… който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот“ (Галатяни 6:7-10). Няма как да пожънеш нещо различно от това, което си посял. Количеството и вида на жътвата ти са винаги според количеството и вида на семето, което си посял.

През периода на сътворението Бог установи този принцип и той действа неотменно и до днес (Битие 1:11-25). В този кратък пасаж на десет места четем, че уникалният ефект на всичко, което Бог създаде е да „произвежда… според вида си“. Бог постанови вграден контрол на качеството. Това се отнася както към семето, което ражда растения и дървета, така и към птиците и създанията в морето, добитъка и дивите животни – да се възпроизвеждат „всяко според вида си“. Това винаги е било така – животът ражда живот!

Този принцип важи и днес. Ти можеш да възпроизведеш само това, което си, а не нещо различно. Ето защо за Бог е важно да бъдеш това, което си. Тези, които прощават са простени (Ефесяни 4:32). Тези, които са милостиви получават милост (Матей 5:7). Отнасяй се към другите така, както искаш да се отнасят към теб (Лука 6:31). Подобните произвеждат себеподобни – животът поражда живот.

Ти си пример за хората и хората могат да бъдат пример за теб. Ето защо е добре да бъдеш много внимателен за това какъв пример си за околните, както и кои са примерите, които самият ти следваш. На когото и на каквото се възхищаваш – към това се стремиш и на това се оприличаваш… избирай мъдро. Не се изненадвай от лесно предсказуемия резултат. Като родители и приятели, като последователи на Христос – тези, които виждат и се възхищават на Христос в теб ще поискат да го познават по-добре, затова живей мъдро (Матей 5:16). Нека този живот в теб вдъхне подобен живот и в тях: „…за да ви представим себе си за пример за подражание“ (2 Солунци 3:9).

Ето един мъдър съвет от Божието Слово: „Помнете онези, които са ви били наставници, които са ви говорили Божието Слово; и като се взирате в свършека на техния начин на живеене, подражавайте на вярата им“ (Евреи 13:7).

Имаш ли нужда от човек за пример в живота си? Ти можеш да бъдеш такъв човек в живота на другите. Ти можеш да си изпълнен с живот и да изпълваш живота на другите с плод на доброта и святост.

Молитвата ми за теб днес е: да бъдеш внимателен за това какво влиза в живота ти и убеден в това какъв ще бъде резултатът.

снимка: Интернет

Сподели