Живот без ограничения

„Вода за плуване, непроходима река“ (Езекил 47:5)

„Спри да чакаш и да си губиш времето – скочи в центъра на живота“

Всеки има ограничения. Но нашите обикновено не са така тесни, както си мислим. Може би „нормалното положение“ за всички хора ни води до грешното разбиране, че техните ограничения са и наши.

Като дете казвах на баща си: „Не мога да направя това“, а той ми отговаряше: „Ако мислиш така наистина няма да можеш“. В същото време и двамата знаехме, че има неща, на които не сме способни. Той рано успя да ме научи, че с малко увереност в себе си, с много работа и помощ от някого ще мога да направя повече, отколкото си мисля.

Днешният стих описва как Бог показа видение на пророк Езекил до една река, чиято дълбочина и широчина се увеличаваха. Той усещаше това в глезените си, после до колената си, след това до кръста… докато стана „вода за плуване, непроходима река“.

Възможностите се увеличават, когато приемеш тези, които вече имаш. Животът става по-богат, когато се противопоставяш на трудностите. Успехът се постига, когато приемеш, че има и възможност за провал. Ще достигнеш своя максимален потенциал, когато се опиташ да живееш без ограничения. „Моля се Той да ви даде според богатствата на Неговата слава да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек“ (Ефесяни 3:16).

Всъщност, става въпрос не да махнеш ограниченията от себе си, а да махнеш тези, които си поставил на Бога. „Бог може да направи несравнимо повече, отколкото молим или мислим, според действащата в нас сила“ (Ефесяни 3:20). Бог често ни призовава да направим нещо, за което нямаме достатъчно ресурс, но докато не разберем, че основният ни източник е Той – няма да можем да го направим (Филипяни 4:19, Колосяни 2:10). Не произходът, образованието, външния вид и недостатъчните ресурси ни ограничават.

Езекил осъзна, че живота може да бъде без ограничения, когато видя, че „на реката, на бреговете й от тази и от онази страна, ще растат всякакви дървета за храна, чиито листа няма да вехнат и плодът им няма да свършва – всеки месец ще раждат нови плодове, защото водата им изтича от светилището; и плодовете им ще бъдат за храна, а листата им – за изцеление“ (Езекил 47:9, 12). Спри да чакаш и да си губиш времето – скочи в центъра на живота. Протегни се, постави нови и по-широки граници, а където е нужно – разчупи ги. Мини отвъд онова, което те ограничава. Започни с великото приключение на душата. Протегни се към всичко, което Бог ти е приготвил – живот без ограничения.

Молитвата ми за теб днес е: премахни ограниченията – от себе си и от Бога.

снимка: Интернет