Живот в Божията почивка

И свърши Бог до седмия ден Своите дела, що прави, и в седмия ден си почина от всичките Си дела, що извърши. (Битие 2:2)

От живота не се очаква да бъде нито трескав, нито тежък

Живот в Божията почивкаВсеки има нужда от живот, в Божията почивка. Работата е неизбежна и важна част от ежедневния живот, но все пак идеята не е била да е единствена негова съставка. Бог даде първото работно назначение  на Адам. Виж Битие 2:8-15. Бог постави Адам сред една пълна с изобилие градина, „за да я обработва и пази“ като по този начин го направи Свой партньор.  Да бъдеш партньор на Бог в Неговите воля и цел е работата на твоя живот. Ти правиш това ежедневно в кръга на влияние и възможности, които Бог ти е дал.

Твоята работа е даденото ти служение и твоето служение със сигурност включва твоята ежедневна работа. Когато работата ти е различна от Божието назначение, ти не си нито щастлив, нито изпълнен с удовлетворение. Без усещането за специално назначение ти липсва разбирането за това, което вършиш, яснотата защо и убеждението, че служиш на своя Господ Бог. Трудът трябваше да бъде плодоносен и продуктивен за всичко, което Бог е поверил в ръцете ти. Ако внимателно четеш Битие, ще забележиш, че трудът, както и повечето отговорности в живота са се превърнали в тежка работа. Намирам за интересно, че поради непокорството, Бог каза на жената, че раждането й ще бъде с болка, а работата на мъжа ще бъде с пот и усилие. И двете сега ги наричаме „труд“. Прочети Битие 3:16-19.

При Сътворението Бог постанови принципа на съботната почивка чрез примера, който даде. По-късно Той постанови принципа на Съботната почивка със Своя Закон в Десетте Божи Заповеди: „шест дена да работиш, а на седмия да починеш.“ Прочети Изход 20:8-11. Животът е замислен да има естествен ритъм от взаимно допълващи се работа и почивка.  Животът е по-добър, когато си усърден в работата си и осигуряваш достатъчно място в разписанието си за принципа на Съботната почивка. „И накрая, братя и сестри, искам да ви кажа още някои неща. Вие научихте от нас как да живеете живот, който радва Бога, и всъщност така и живеете, но ви молим и ви увещаваме в името на Господ Исус все повече да се стараете да го правите.“ (1 Солунци 4:1-2).

Принципът на Съботната почивка е отношението, което имаш към своя живот пред Бога и пред другите.

Ето я поканата на Исус проста и ясна: „Елате при Мен всички, които сте отрудени и обременени, и Аз ще ви дам почивка … и ще намерите почивка за душите си.“ Прочети Матей 11:28-30. Почивката е повече от това да не вършиш нищо. Исус можеше да каже: „И Този, който Ме е пратил, е с Мен; не Ме е оставил сам, защото Аз винаги върша онова, което на Него Му е угодно.“ (Йоан 8:29). Може да се каже, че живот според Принципа на Съботната почивка

имаме тогава, когато вършим само това, което „Му е угодно“. Почивката на душата идва от знанието какво трябва да правиш и да го правиш като за Бога.

От живота не се очаква да бъде нито трескав, нито тежък. Когато твоята работа става неудовлетворителна, уморителна или изпълнена с притеснения, това означава, че си изгубил перспективата или си разменил приоритетите. Ако целите ти остават непостижими, колкото и да се трудиш, значи твоите цели не съвпадат с тези, които Той има за теб. Когато нещо в твоя живот не е наред, в молитва провери приоритетите и дейността си и ги съгласувай съответстващо.

Моята молитва за теб днес е: Да се наслаждаваш и на работата, и на почивката си с еднакво удовлетворение.

снимка: Интернет