Защо се страхуваш?

„А Той им каза: Защо се страхувате, маловерци?“ ( Матей 8:26)

Страхът господства там, където няма вяра

Защо се страхуваш?Защо се страхуваш? Животът е пълен с въпроси. А когато нямаме приемливи отговори се смущаваме. Все пак въпросите може да са полезни, подбуждайки искрено търсене на истината и знанието. Понякога, за да получиш правилен отговор, трябва да зададеш правилния въпрос. Когато Исус и Неговите ученици прекосяваха Галилейското езеро, те бяха уплашени от страховита буря. От страх за живота си те събудиха Исус и Той ги попита: „Защо се страхувате, маловерци?“ Прочети Матей 8:23-27. Без да разберем правилно въпроса, не можем да дадем точния отговор.

Четейки тези стихове, се удивих на простотата и точността на въпроса, който  зададе Исус. Ако ги беше запитал от какво се страхуват, отговорът щеше да е очевиден. Внезапността на бурята, силата на вятъра, угрозата на вълните и несигурността на тяхната безопасност бяха достатъчни причини за тревога. Но Исус ги попита „защо“ се страхуват. Те знаеха от какво се страхуват, но не знаеха защо се страхуват. Учениците нямаха отговор и изглеждаха дори още по-объркани от това, което последва. Исус смъмри вятъра и вълните и те незабавно се укротиха. Страхът е напразно изразходване на емоции.

Исус питаше по-скоро не за очевидната и реална причина за техния страх, а за същностния произход на този страх. Те бяха уплашени от елементите, които предизвикваха техния страх – бурята с нейните опасни ветрове, страховити вълни и неизбежна опасност. Подобно на теб и мен, учениците бяха уловени от обстоятелства, които не са създадени от тях, които не могат да контролират и естествено се уплашиха. Страхът господства там, където няма вяра. Страхът е напразна емоция.  Той не променя нищо към по-добро. Виж 1 Йоаново 4:15-19. Страхът разяжда вярата; вярата пропъжда страха. В този случай Исус правилно посочи, че учениците имат малко вяра. Разкривайки техния страх, Исус обърна внимание на тяхната недостатъчна вяра. Бог не изисква вяра повече от тази, която имаш, но животът ще предизвика цялата вяра, която имаш. Непропорционалният страх намалява вярата в Божия характер и обещания. Там където има истинска, непоколебима вяра в Божията грижа и вседостатъчност, страхът се усмирява. Може би точно сега в живота ти има ситуация, която поражда трудни въпроси, тревожещи мисли, или страховити емоции. Защо се страхуваш толкова? Има предостатъчно моменти, когато животът е объркващ и стряскащ. Бъди практичен. Откажи се от своите страхове. Прочети Лука 12:22-32. Заяви своята вяра.  „Защото истина ви казвам: ако имате вяра колкото синапено зърно …  нищо няма да ви бъде невъзможно.“ Виж Матей 17:20-21.

Моята молитва за теб днес е: Да прегърнеш здраво вярата и доброволно да се откажеш от страха.