Използвай молитва

„Исус… прекара цяла нощ в молитва“ (Лука 6:12)

„Към всеки проблем или решение в твоя живот трябва да се подхожда с молитва“

Използвай молитваПри цялото знание, което имаме, все пак съществуват толкова много неща, които никой от нас не познава напълно. При всичките ни способности съществуват толкова много отговорности и възможности, с които не можем да се справим без чужда помощ. Всеки обича да си мисли, че може да се справи с каквито и да било трудности, които биха се появили в живота му. Това изглежда работи, докато не се появи криза, която изисква много повече от твоите лични ресурси и способности. Чак тогава хората проявяват голяма готовност да се молят за Божията помощ и да приемат молитвите на всеки, който е готов да се моли за тях. Към толкова много ситуации трябва да се подхожда с внимание – към всеки проблем или решение в твоя живот трябва да се подхожда с молитва. „Като се молите в Духа на всяко време с всякаква молитва и прошение, бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии“ (Ефесяни 6:18).

Защо трябва да се прибягва до молитвата само като до „религиозна бърза помощ“ при спешни случаи или като емоционален отдушник при случайни напрежения? Молитвата може и трябва да бъде удобен и ценен начин на живот. Исус се молеше постоянно, често оттегляйки се от тълпите и непрестанните нужди, за да поговори със Своя Отец. „Исус се изкачи на планината да се помоли и прекара цяла нощ в молитва към Бога“ (Лука 6:12). За Исус времето, прекарано с Неговия Отец, беше нещо обичайно, а не изключение. За Него молитвата не беше нито случайна, нито инцидентна, нито кратка. Исус следваше модела, посочен в Библията. „Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение“ (Колосяни 4:2).

Имаше нещо толкова привлекателно и желателно в молитвата Му, че Неговите ученици Го помолиха: „Господи, научи ни да се молим“ (Лука 11:1). Моделът, който Исус даде на учениците Си и днес е все така мощен и практичен (Матей 6:9-13). Осъзнай своята обвързаност, покланяй се на Бога постянно, признай Неговата върховна власт, отдай себе си на Неговата воля, посрещай ежедневните нужди с благодарност, живей в простителност, щедро прощавай, избягвай изкушенията, провъзгласявай Неговото „царство и мощ, и слава завинаги“.

Помисли над това – ако Исус имаше необходимост да се моли често, защо ти и аз да нямаме дори още по-голяма необходимост от единство и общение с Бога? Молитвата не е запазена само за библейски извисените, или само за тези малко хора, имащи време и подходящ темперамент. Молитвата е жизнено важен начин на живот за всички, които признават своята нужда от духовни ресурси далеч по-големи от естествено заложените в тях. Това трябва да е винаги в мислите на всички, които ценят своята вяра и високо оценяват личните взаимоотношения със своя Отец и Спасител.

Молитвата трябва да е искрена, сериозна и конкретна (Яков 5:16). Молитвата задълбочава и укрепва взаимоотношенията ти с Бог. Молитвата фокусира сърцето и ума ти по-скоро върху вечните неща, отколкото върху моментните напрежения (Филипяни 4:6-8). Молитвата привлича твоя дух към волята и сърцето на Бога (Римляни 8:26-28). Молитвата те свързва с целта на Бога (1 Йоан 5:14, 15). Молитвата е достатъчно лесна за практикуване и от малкото дете. Слушай детската молитва. Не е чудно, че Исус говореше на хората, че трябва да „приемат Божието царство като малко дете“ (Лука 18:16, 17). Децата се молят с такава невинност и вяра, неопорочена от усложненията на съмненията и обстоятелствата. От техния пример може да се научи много.

Молитвата ми за теб днес е: наслаждавай се на богати взаимоотношения с Бога при ежедневно практикуване на молитвата.

Снимка: Интернет