Истината не подлежи на договаряне

„Аз съм пътят и истината, и животът“ (Йоан 14:6)

„Приятното пътуване не гарантира достигане на желаната дестинация“

Истината не подлежи на договарянеДнес трябва ясно да кажем: „Истината не подлежи на договаряне“! Днешната култура изисква да упражняваме религиозна толерантност, но с това идва и неправилната презумпция, че всяка система от религиозни вярвания е еднакво валидна. Това може да изглежда разумно на непредубедения наблюдател, особено когато културата ни притиска в тази посока. Но ако погледнем честно, ще видим, че това е неразумно. Трябва да сме толерантни към хората, но не и към заблудата, която се маскира като истина.

Светът около нас изкривено настоява, че истината е относителна. Виждаме, че от нас се изисква да имаме и дори ни се налага това разбиране, защото грешно се смята, че всеки трябва да има свободата да определя кое е истина – поне за себе си. Този вид култура отказва да приеме, че нещо е абсолютно или че има Някой, който е авторитетен източник на истина. И така хората отхвърлят съществуването на Бога, за да може да има място за всички други религии.

Исус Христос се откроява между всички останали с думите Си: „Аз съм пътят и истината, и животът. Никой не идва при Бога освен чрез Мен (по Йоан 14:6). Той не твърди, че е друг път или една от многото истини. Той твърди, че е единствения път и абсолютната истина и ни води към изобилен живот сега и вечен живот за вечността. Това не е „приемливо“ или „правилно“ за културата около нас. Но ние трябва да помним, че онова, което е правилно за културата не е истина по дефиниция. Всеки може да е напълно искрен във вярванията си и въпреки това да е на грешен път.

Наскоро ми се наложи да пътувам из Канада – със самолет, автомобил, ферибот. Така се научих да ценя още повече картите на Google, а и моето GPS устройство. Аз не само избрах път, който ми харесва, надявайки се, че ще ме отведе до моята дестинация, но първо избрах дестинацията и едва след това намерих пътя, който ще ме отведе там. Всеки път води някъде, но това достатъчно ли е? „Има път, който се вижда прав на човека, но краят му са пътища към смърт“ (Притчи 16:25). Може би стриктно следваш избраният път, но какво ще стане ако накрая не те отведе до очакваната дестинация? Възможно е да имаш приятно пътуване и да не пристигнеш на очакваното място. За мен това не е достатъчно.

Вярата ти е прекалено важна, за да бъде основана на презумпции, човешки мнения или добри намерения. Истинската вяра е единствено и изцяло основана върху солидна истина – Божията истина. „Исус в отговор им каза: Това е Божието дело – да повярвате в Този, Когото Той е пратил“ (Йоан 6:29, виж 1 Коринтяни 8:5, 6).

Молитвата ми за теб днес е: дръж се здраво за Истината и споделяй за Него на другите.

снимка: Интернет