Какво следва?

„Аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш“ (Псалм 32:8)

„Бог не е Googl! Google ни дава информация, а Бог се стреми към взаимоотношения“

Искало ли ти се е някога да видиш бъдещето? Понякога не знаеш какво да направиш, по кой път да поемеш или къде да отидеш. В житейският ни път има такива моменти. Но не се паникьосвай. Не си се изгубил, може би само за момент си объркан коя е следващата стъпка.

Има и някои добри страни на това да заставаме на кръстопът от време на време. Може би сме постигнали нещо там, където сме били и сме готови да продължим напред, а това е чудесно. Или може би знаем, че Бог има нещо повече за нас и още не сме постигнали целта. Това също е чудесно. А може би Бог чака да Го помолим за мъдрост и насока. Това е нещо още по-добро!

Ние не знаем какво ни очаква напред, но Бог знае. Библията казва, че Бог „от началото изявява края“ (Исая 46:9, 10). Това може да бъде много полезно, когато взимаме решенията си, нали? Но и нашата роля е много важна.

Бъдещето ни е пълно с неограничени възможности. Това дали ще ги разкрием зависи до известна степен от нас и от това доколко разчитаме на Бога. Дори да мислим, че знаем много добре какво предстои, всъщност бихме могли само да предполагаме. Понякога се оказваме прави, а друг път – не. Бог никога не прави предположения.

Интернет е удивително нещо! Едно търсене в Google дава смайващо много информация, достъп до всичко, качено в Интернет. Моят проблем е, че рядко мога да задам подходящ въпрос, за да получа отговора, който ми трябва. Нямаше ли да е много по-лесно, ако можем да потърсим в Божието познание нужната ни информация? Знаем ли винаги как да попитаме Бога коя е следващата стъпка?

Бог не е Google! Целта на Google е да ни даде информация (и да печели от реклами :), а Бог иска да общува с нас. Той иска да знаем какво следва в живота ни, но преди всичко иска да Го познаваме. „Стъпките (и почивките) на човека се оправят от Господа; и Неговото благоволение е в пътя Му“ (Псалм 37:23).

Щеше да ми е мъчно, ако жена ми и семейството се интересуваха само от информацията, която им давам, а не от мен самия. Заради връзката, която имаме, аз с готовност споделям всичко, което би им помогнало да живеят по-мъдро. Аз ги обичам, защо да не искам най-доброто за тях? „Защото Господ Бог е слънце и щит. Господ ще даде благодат и слава. Няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие. Господи на Силите, блажен онзи човек, който се надява на Теб“ (Псалм 84:11, 12).

Ето какво съм научил за разбирането и покорството на Божията воля, осъзнавайки, че основното намерение на Бог е наистина да Го познаваме. Ако наистина искаме да знаем волята Му, Той ще ни насочи към следващата стъпка. „Зная, Господи, че пътят на човека не зависи от него, че не е във властта на този, който върви, да оправя стъпките си“ (Еремия 10:23). „Надявай се на Господа от все сърце и не се осланяй на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него, и Той ще оправи твоите пътеки“ (Притчи 3:5, 6).

Следващата ти стъпка трябва винаги да бъде в посока на Божията воля. (виж Римляни 12:1, 2). Бог е много практичен и няма да ти покаже целия път – отначало до край. Той ти показва само следващата стъпка. Ако знаеш всичко от самото начало, може да се уплашиш или да се увлечеш. Ако се уплашиш, може би ще откажеш да тръгнеш и няма да се покориш. Ако се увлечеш, може би ще се втурнеш твърде бързо напред и няма да натрупаш опита, който ти е необходим за успех. Принципът е много прост – довери се на Бога за следващата стъпка.

Молитвата ми за теб днес е: опознавай Бога всеки ден и Му довери живота си.

снимка: www.sxc.hu