Културни войни

културни войни

Насоките от неправилния източник са грешни.

„като живеете свят живот, очаквате Божия ден и работите, за да ускорите идването му“ 2Петрово 3:12 Съвременен превод

Има неща в съвременната светска култура, които ме възмущават. Обезпокоен съм, че нерядко взимаме насоки от недостойни и неправилни източници, които нито имат разбиране, нито нужната проницателност. Заобикалящата ни култура има твърде голямо влияние върху Църквата – повече, отколкото би трябвало да допускаме. И това можем да видим навсякъде – етика, материализъм, злоба, вулгарен език, себецентричност, липса на сдържаност, проявена в модата, медиите, музиката и др. Сякаш, взимаме насоки за живота си от неправилните източници без да си даваме сметка за това. Явно ни е страх да изглеждаме различни и затова имитираме заобикалящия ни стил на обличане, говорене и за съжаление – начин на живот.

Библията ни дава яснота. „И не бъдете повече ръководени от критериите на този свят, а се променяйте, като непрекъснато обновявате умовете си, за да сте способни да разпознавате какво желае Бог и какво е добро, угодно на него и съвършено.“ Римляни 12:2. Когато бях тийнейджър, Църквата всякаш се държеше реакционно и изглеждаше небалансирана и вечно в опозиция. Днес е обратното. Притесняваме се дали „пасваме“ на културата, а когато се нагодим ни е прекалено удобно.

Тогава, християните съзнателно се опитваха да се държат, говоря и изглеждат различно. Може би е по-разумно да изберем да бъдем хората, които Бог ни е призовал да бъдем – сол и светлина в един западащ свят. Мисля си, че родителите ми и техните родители бяха избрали курс на действие, които им даваше повече място за грешка и корекция, от това, което ние правим днес.

Съветът на Библията е мъдър. „Не обичайте света, нито светските неща. Ако някой обича света, в него няма любов към Отца. Защото всичко светско: онова, което пожелава грешната ни човешка природа, онова, което пожелават очите ни, и прекомерното възгордяване от притежанията ни не е от Отца, а е от света. А светът отминава, заедно с всички страсти, които поражда, но който изпълнява Божията воля, живее вечно“ 1Йоан 2:15-17. Бъди мъдър и разсъдлив и живей успешно и ефективно сега, за да имаш вечна сигурност за Небето.

Днес, сякаш усещаме нуждата да се извиняваме, че стандарта и очакванията ни са по-високи от заобикалящата ни културна среда. И тъй като не сме наясно как да бъдем благочестиви хора в едно нечестиво поколение, пред нас израства едно поколение от тийнейджъри и млади възрастни, които стават лесна плячка на лукавството на медиите, филмите, музиката, модата и лайфстайла на знаменитостите. Това са днешниет влияния в сферата на облеклото, говоренето, идеите и живота.

Естеството на днешната култура ме притеснява най-много. Възможно е изкупление на хората днес, но на лично ниво. Съвременната култура обаче не подлежи на изкупление, тя е негодна по отношение на християнските ценности. Притеснен съм за влиянието на тази култура и наивния подход на църквата да се води по светски модели. Защо да имитираме мненията и начина на живот на знаменитостите, чието богатство и начин на живот произхожда от тези, които те забавляват? С няколко малки изключения, всички те са в драстичен контраст и конфликт с това, какво означава да си Христов последовател – те никога не са добър пример за следване.

Апостол Петър зададе и отговори един важен въпрос към църквите и новите християни в тях. „Какви хора трябва да бъдете?“ Вие трябва да „живеете свят живот, да очаквате Божия ден и да работите, за да ускорите идването му“ 2Петрово 3:11-12 СП.

Трябва да зададеш този въпрос към себе си. „Какъв човек трябва да бъда?“ Най-добре живеем живота си, когато сме фокусирани в една посока. Като последовател на Христос, ще ви предложа следните думи на апостол Павел – „Тогава всички ние с открити лица, докато съзерцаваме Господната слава като в огледало, се преобразяваме в неговия образ с все по-голяма слава и това преобразяване е от Господа, който е Духът“ 2Коринтяни 3:18 СП.

Внимателно избирай хората, на които се възхищаваш и които имитираш или ще се озовеш в постепенен спад и процес на оприличаване на твоите идоли. Има ясен избор, който трябва да направим. „Нали за това сте призовани – да последвате примера, оставен от Христос, който също изтърпя страдания за вас. „Той не извърши грях, нито някога изрече лъжа.“ Когато го обиждаха, не отвръщаше с обиди; когато страдаше, не заплашваше, а повери себе си на справедливия Съдия“ 1Петрово 2:21-24.

Твоята и моята цел трябва да бъде да позволим на Божието слово и да поканим на Святия Дух да ни прави повече като Исус, всеки ден от живота ни.

Молитвата ми за теб днес е: да бъдеш пример за благочестив живот на вяра посвещение към Бога.