Място за теб

„Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия“ (Псалм 91:1)

„В Бог ще намериш всичко, което търсиш“

Място за тебВажно е да знаеш, че има място за теб! Твърде много хора прекарват голяма част от живота си, търсейки правилното място. Някои успяват, други никога не го намират, независимо колко дълго и колко усилено са търсили. Те никога не намират приятелите, които биха искали; бракът, който биха приели като свой; градът, който обичат или работата, за която мечтаят. Ако търсиш погрешните неща, то ти инвестираш много време и енергия за глупави задачи.

Друг търси правилните неща, но на неправилните места. Приятелят ми, Дик, обяснява благовестието по следния начин: „Исус остави Своето място, за да дойде на твоето място, да заеме твоето място и да те заведе на Своето място“. На Своите разтревожени ученици Той каза: „В дома на Отца Ми има много жилища. Ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие“ (Йоан 14:2, 3). Божият план не се е променил. Бог има приготвено място за Своите хора и това започва още тук и сега.

„Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия“ (Псалм 91:1).

Ето някои специални неща за това свято, тайно място в Бога. Там ще намериш „широко място на избавление“ (Псалм 18:19), „скрито място“ (Псалм 32:7), „място на изобилие“ (Псалм 66:12), „широко място, където няма страх“ (Псалм 118:5, 6), „място на съгласие“ (Деяния на апостолите 2:1) и „място на наследство“ (Евреи 11:8).

Има ли друго по-добро място? Намери мястото, което Бог има точно за теб. Той знае партньора, който ще те допълва, приятелите, от които имаш нужда, работата, която ще ти хареса и къде ще намериш най-голяма радост и удовлетворение. Преди Бог да създаде Адам, Той приготви чудно, перфектно място за него, градина, изпълнена с красота и изобилие (Битие 2:8-17). Бог няма да направи по-малко за теб.

Ако знаеш, че всичко, което е добро, е на мястото, което Бог е приготвил за теб, защо търсиш средства за съществуване и удовлетворение на друго място? Грехът отначало може да изглежда привлекателен, но той носи само временно щастие. Забелязал съм някои следствия на граха. Грехът струва повече, отколкото си мислил, че ще платиш, води те по-далеч, отколкото си имал намерение да отидеш, задържа те по-дълго, отколкото си планирал да останеш и те поставя на място, където никога не си очаквал да бъдеш. Не това е мястото, на което ще намериш изобилен живот. „Крадецът влиза само, за да открадне, да убие и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно“ (Йоан 10:10).

В Бог намираш всичко, което търсиш. Когато Исус попита Своите ученици дали и те ще си отидат с тълпата, Петър каза много точно: „Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот“ (Йоан 6:68). Намери твоето място в Божията благодат, воля и цел, и се установи там с непоклатима вяра. „Наистина Бог е на това място“ (Битие 28:16).

Молитвата ми за теб днес е: пребъдвай там, където благодатта и добрината преизобилстват.

снимка: Интернет