Неговата сила или твоята?

Смиреното сърце всеки ден получава нов прилив на Святия Божий Дух.

„Изпълвайте се с Духа“ (Ефесяни 5:18)

Неговата сила или твоятаНеговата сила или твоята е тази, която действа в живота ти? Виждал съм живописните Холандски вятърни мелници, впрягащи силата на вятъра от 14-ти век насам. Виждал съм и Тексаските вятърни мелници, извличащи вода от кладенци в стопанства, намиращи се далеч от електрическите захранващи системи, а също така и модерните вятърни генератори, улавящи енергията на постоянните ветрове, за да я превърнат в кинетична енергия. Какви картини на мощта на Святия Дух, движещ живота на Христовия последовател.

Опитваш ли се да живееш всеки ден чрез своята собствена сила – да бъдеш това, което трябва да бъдеш по силата на своето собствено решение и непоколебимост, не успявайки да разбереш сложността и несигурността на живота чрез своето ограничено знание и опит, борейки се да направиш всичко, което трябва да направиш чрез своята естествена сила и способности?

Получава ли ти се? Предполагам – не много добре. Има добри новини. Намерението никога не е било да живееш в тези  самоналожени ограничения. И твоите най-големи усилия се провалят поради недостатъчни средства, ограничено знание и липса на жизнен опит.

Бог е осигурил силата, която ти е необходима, за да живееш победоносно и с радост. Всичко по-малко от това е недостатъчно. Ти не се нуждаеш от малко помощ от Бог; ще ти е нужно всичко, което Бог предлага. Трябва да се молиш така, както се молеше Павел: „ Поради това аз прекланям коленете си пред Отца (на нашия Господ Иисус Христос),  от когото носи името си всеки род на небесата и на земята, да ви даде според богатствата на Неговата слава да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че, вкоренени и основани в любовта … да се изпълните в цялата Божия пълнота.“ (Ефесяни 3:14-19).

Изпълването със Святия Дух не е евентуална възможност; това е заповед. „Изпълвайте се с Духа“ (Ефесяни 5:18). И знайте това, Божията сила не може да се складира. Днешната сила няма да покрие утрешните изисквания. Живота в сила, който ти желаеш, изисква всеки ден със смирено и искрено сърце да молиш Бог за ново изпълване със Святия Дух. По-точният съвременен превод би бил този: „Постоянно се изпълвайте със Святия Дух“, което означава постоянно и непрекъснато изпълване с Духа според мярката, която всеки ден изисква и от която твоята вяра се нуждае. Вътрешната сила е постоянна работа, всеки ден.

Това всекидневно изпълване със Святия дух може да бъде образно представено като платноходка, чиито платна са нарочно обърнати така, че да впрягат енергията на вятъра и след това да се движи сама целенасочено и мощно. Тази картина описва по-скоро кинетичния ефект на живот, откликващ на движението на Святия Дух, отколкото пасивното изпълване на някаква мярка или обем. Виж Деяния 1:8 и Йоан 7:37-39.

И какво ще е на практика видимото въздействие на това да бъдеш изпълнен с Духа? Твоят живот ще свидетелства за характера на Христос. „ А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон. А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите й. Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим.“ (Галатяни 5:22-25). Секретът е просто да разрешим Святият Дух да ни контролира и покорно да следваме Неговото водителство всеки ден и във всяка сфера на нашия живот.

Молитвата ми за теб днес е: Да вдишваш дълбоко оживотворяващия Божий Дух.

снимка: Интернет