Неприятности и съпротива

„Ако Бог е за нас, кой може да е против нас?“ (Римляни 8:31)

„Често се тревожим твърде много, а възхищението ни пред Всемогъщия Бог е недостатъчно“

Имали ли сте моменти, в които си мислите, че всичко работи срещу вас? Всеки се е чувствал така понякога. В такива моменти е лесно да започнем да се самосъжаляваме, но така само ще загубим време и ще похабим емоциите си. Затова нека бъдем много внимателни с това. Животът не винаги е справедлив и обстоятелствата не винаги са в наша полза. Това важи за всеки човек.

Успехът в живота не зависи от доброто стечение на обстоятелствата. Всеки от нас има своя дял и от смеха, и от сълзите. Сълзите обикновено са резултат от трудни моменти или трудни хора. Исус ни е предупредил, че те могат да откраднат Божието слово от сърцата ни (Матей 13:20, 21). Исус нарича тези моменти „неприятности и гонения“. Успехът ти до голяма степен зависи от това колко добре се справяш в такива ситуации и с такива хора.

Когато неприятности, малки или големи, те обкръжават и съпротивата е готова да нападне, задай си въпроса, който и Павел задава: „Ако Бог е за нас, кой може да е против нас?“ (Римляни 8:31). Нека първо да отбележа какво този стих със сигурност не означава, колкото и да не ни се иска. Библията не обещава, че от живота ни ще бъдат премахнати предизвикателствата и свадливите хора. Всъщност, Павел говори точно за тях.

Павел, който е опитал всичко от най-доброто до най-лошото в живота, задава няколко дълбоки въпроса, които слагат пръст в раната, но също така помагат за укрепване на вярата (2 Коринтяни 1:8-10; 6:4-10). В посланието си към последователите на Христос в Рим, той пита: „Кой може да обвини избраните от Бога?… Кой може да ги осъди?… Кой ще ни отдели от любовта на Христос?“ (Римляни 8:33-35).

Какви са твоите въпроси? Какво отговаря сърцето ти? Може би усещаш жилото на хора, които те обвиняват и настояват, че неприятностите и съпротивата са резултат от някакъв грях, който е разгневил Бога. Приятелите на Йов си мислеха същото за него. Може би някой те осъжда насаме или публично, докато ти просто се опитваш да оцелееш. Може би някой ти казва, че Бог се е отдръпнал от теб, а болката и самотата ти са реакция на това. Може би дори твоите собствени въпроси продължават да натякват и да предизвикват съмнение в Божията любов. Не пропилявай ценно време като обръщаш внимание на тези неща.

Апостол Павел обяснява тази проста истина – ако се оставиш спокойно и уверено на Божията грижа, неприятностите и съпротивата в живота ти никога няма да могат да устоят пред Него, защото Той винаги и изцяло е на твоя страна. Често се тревожим твърде много, а възхищението ни пред Всемогъщия Бог, Който винаги е на наша страна, е недостатъчно!

Ето отговорът на Павел: „Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нищо не ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ“ (Римляни 8:37-39). Надявам се, че това ще бъде и твоят отговор.

Молитвата ми за теб днес е: нека Христос бъде твоя почивка и убежище.

снимка: Интернет