Нещо друго

„Задоволявайте се с това, което имате“ (Евреи 13:5)

„Ако не си удовлетворен от това, което имаш – повече от същото няма да те направи по-щастлив“

wonderХората често си мислят, че „нещо друго“ ще ги направи по-удовлетворени – да имат нещо повече, да бъдат на друго място, да правят нещо друго. Това „нещо друго“ обикновено е много неопределено и винаги неуловимо. Повечето хора никога не биха могли да кажат какво точно им се струва, че им липсва – повече пари, по-добра работа, по-добър партнъор, голяма къща… Каквото и да имат, те никога не са удовлетворени без това „нещо друго“, каквото и да си мислят, че е то. Това не е добър и щастлив начин на живот, нали?

Както един комик е казал: „Където и да отида – там съм!“ Ако не си удовлетворен от това, което имаш – повече от същото няма да те направи по-щастлив. Да сме удовлетворени не означава да не ни е грижа дали имаме или не – това по-скоро е пасивност. Удовлетвореността е готовността да приемем момента такъв, какъвто е, докато се стремим и работим за нещо по-добро. Удовлетвореността може да означава просто да се научим да ценим това, което имаме, за да се доверим на Бог и Той да ни благослови.

Без значение къде търсим или какво получаваме, не можем да намерим щастие и удовлетворение изведнъж – като с вълшебна пръчица. Можем да намерим истинско щастие вътре в нас, в сърцето и разума си. Павел писа до младия Тимотей следното: „Научих се да съм доволен в каквото състояние и да се намеря“ (Филипяни 4:11). Забележете акцента в този стих. Удовлетвореността не е нещо, което ни се случва – това е урок, който учим, ако имаме сърце и желание за него.

Как да се научим на този урок? Всяко обучение е процес. Учим се от опита, че „достатъчно“ означава „удовлетворение“. Така малко по малко откриваме, че „достатъчното“ покрива много по-малко неща от това, което сме си мислили. Ние не се нуждаем от всичко, което искаме или виждаме, че другите притежават. Научаваме, че на Бог може да се има доверие. Той поставя желания в сърцата ни, не за да ни дразни, но за да ни мотивира да бъдем повече, а не само да имаме повече.

Онова „нещо друго“, от което си мислим, че имаме нужда, е всъщност Някой друг, истинският Източник на достатъчност и удовлетворение. „По-добро е малкото със страх от Господа, нежели много съкровища с безпокойствие“ (Притчи 15:16). Исус учеше: „Животът на човека не се състои в изобилието на имота му“ (Лука 12:15).

Вещите и богатството не са нещо грешно. Библията не омаловажава тяхното притежание, но Исус предупреждава за „примамката на богатството“ (Матей 13:22). Павел пише за „непостоянните богатства“ и съветва „надявайте се на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме“ (1 Тимотей 6:17, 18).

Само сърцето, което е в пълна почивка в Бога може да бъде напълно удовлетворено.

Молитвата ми за теб днес е: не преследвай онова, което е неуловимо и незадоволително дори, когато се улови.

снимка: Saretta

Сподели