Пречки и възможности – част I

„Това е денят, който Господ е направил; нека се радваме и се веселим в Него“ (Псалм 118:24)

„Невъзможното е това, което Бог прави най-добре“

Пречки и възможностиНаблюдавал съм, че животът предлага както пречки, така и възможности. Не е реалистично да допуснеш, че ще имаш само едното или само другото. Всяка възможност представя пречка и всяка пречка представя възможност. Колкото по-голяма е възможността, толкова повече са пречките. Колкото повече са пречките, толкова по-голяма ще е възможността. Научаваш доста неща за характера си, когато се сблъскваш с пречки. И във всяка пречка Бог предлага възможност, за да опознаеш и Неговия характер. „Това е денят, който Господ е направил; нека се радваме и веселим в Него“ (Псалм 118:24). Всеки ден е добър ден, когато ти е дадена възможност да ходиш и да живееш в Неговата победа.

Отдели няколко минути и прочети Исус Навиев 1:1-10 и 3:1-17. Исус Навиев и Израел бяха изправени пред сериозни препятствия. Непрекосимата река Йордан и неуязвимият град Йерихон стояха като непреодолими пречки пред влизането в Ханаан, земята на Божието обещание и изобилие. Защо войските на Йерихон не противодействаха на Израел, когато преминаваше Йордан, нито демонстрираха някаква съпротивителна активност, когато народът обикаляше 7 дена около града? Допускам, че им се е струвало невъзможно 2 милиона души да преминат през толкова дълбока река, с огромни наводнени площи от двете страни, точно както им се е струвало невъзможно превземането на Йерихон. Невъзможното е това, което Бог прави най-добре.

Под прикритието на тъмнината, Исус Навиев изпраща двама мъже в Йерихон да преценят ситуацията там. Това, което те научават е, че Йерихон се страхува от тях повече, отколкото те се страхуват от Йерихон. Страхът си измисля битки, които Бог вече е водил и спечелил. Една ханаанска жена в Йерихон каза: „Зная, че Господ ви е дал земята и че ужасът от вас ни нападна, и че всичките жители на земята са паднали духом заради вас. Защото чухме как Господ е пресушил водите на Червеното море пред вас, когато сте излизали от Египет и какво сте направили на двамата аморейски царе, които бяха оттатък Йордан, на Сион и на Ог, над които изпълнихте проклятието. И като чухме това, сърцата ни се стопиха, и в никого не остана вече смелост заради вас; защото Господ, вашият Бог, Той е Бог на небето горе и на земята долу“ (Исус Навиев 2:9-11). Представи си… Настоящият и продължаващ страх на Ханаан е започнал преди повече от 40 години, когато Бог потопи армията на Египет и раздели Червено море пред Мойсей и новоосвободения народ, за да преминат по сухо на отсрещния бряг. Когато двамата мъже се върнаха при Исус Навиев, техният рапорт беше изпълнен със сигурност и убеденост: „Действително Господ е предал в ръцете ни цялата земя, а и всичките жители на земята са паднали духом заради нас“ (Исус Навиев 2:24). Но на тях все пак първо им предстоеше да прекосят Йордан с опасните му подводни течения и наводнени брегове. Бог винаги проправя път там, където няма път. С божествен авторитет Исус каза: „Невъзможното за хората за Бога е възможно“ (Лука 18:27). Но трябва да бъдеш готов – Божият път е този, който най-малко очакваш и който никога не можеш да си представиш. Бог каза: „Защото Моите помисли не са като вашите помисли и вашите пътища не са като Моите пътища. Защото, както небесата са по-високи от земята, така Моите пътища са по-високи от вашите пътища и Моите помисли – от вашите помисли“ (Исая 55:8, 9).

Може би си изправен пред препятствие и се чувстваш несигурен за пътя напред. Понякога миналото изглежда трудно за преодоляване, понякога бъдещето изглежда несигурно и обезпокоително. „Това е денят, който Господ е направил; нека се радваме и веселим в Него“ (Псалм 118:24). Нека да ти припомня, че Бог, Който прави път там, където изглежда, че няма път, знае къде си ти и от какво имаш нужда. Той може да направи „несравнено повече, отколкото искаме или мислим, според действащата в нас сила“ (Ефесяни 3:20). Днес може да е твоя ден на победа! Празнувай!