Пречки и възможности – част III

„Когато минаваш през водите, Аз ще бъда с теб; и през реките – няма да те потопят. Когато ходиш през огъня, няма да се изгориш и пламъкът няма да те опали“ (Исая 43:2)

„Бог изработва чудеса, които са отвъд човешкото разбиране и възможности“

Пречки и възможности - част IIIВ тези материали споделях с вас чудесата, случили се на река Йордан, които позволиха на Исус Навиев и Израел да преминат една непрекосима река и напълно да разрушат един непревземаем град, застанали на пътя на тяхното влизане в Ханаан (Исус Навиев 3:1-17). Ти също ще бъдеш изправен пред препятствия – макар доста по-малки от тези, които ще пречат на твоя желан прогрес. Трябва да запомниш две истини:

  1. Никога не мисли, че Бог може да бъде ограничен от съществуващите обстоятелства (Ефесяни 3:20).
  2. Бог винаги има повече от това, което виждаш от твоята позиция (1 Коринтяни 2:9-12).

Понякага проблемът е вътрешен, изискващ дисциплина и самоконтрол. В други случаи той е извън твоето влияние или контрол и ти ще се нуждаеш от милостта и помощта на други. Бог вплита хора в твоя живот съобразно Своите цели. Но ще ти се случи да застанеш и пред обстоятелства, когато само Бог има възможностите и силата да ти помогне. Когато Бог допусне такава пречка, тя винаги включва непредвидена възможност.

Бог изработва чудеса, които са отвъд човешкото разбиране и възможности. Тези чудеса изискват твоята убеденост, че „Невъзможното за хората за Бога е възможно“ (Лука 18:27). Съществуват суверенни действия и чудотворни намеси на Бог. Чудесата имат и божествен, и човешки елемент. При чудесата Бог изисква от теб доверие, вяра и покорство, и после вместо теб извършва това, което ти не можеш.

За чудесата при река Йордан и Ерихон се изискваха комбинираните човешки действия на Исус Навиев, свещениците и народа. Бог даде ясни инструкции на Исус Навиев, които зависеха от специфичния начин, по който всеки трябваше да прояви своето покорство.

Холман, скъп приятел и по-възрастен служител, често ме окуражава с обещанието на Исая: „Ако слушате доброволно, ще ядете благото на земята“ (Исая 1:19). Исус Навиев трябваше да подготви хората и да инструктира свещениците. Свещениците трябваше да донесат ковчега на завета в буйните води и да „застанат в Йордан“, докато „застанат твърдо на сухо“ (Исус Навиев 3:8, 3:17). Хората трябваше да чакат, докато водите се оттекат и след това да последват свещениците, преминавайки по сухото корито. От всеки се изискваше специфичен елемент на вяра и покорство.

При всяко чудо има тълпа искаща и чакаща да види какво може да направи Бог. Но първо Бог трябва да има лидер, който е наясно с волята и словото на Бог. След това Бог има нужда от няколко свещеници, които ще пристъпят напред с дръзновена вяра и ще застанат в твърдо покорство (Исус Навиев 4:10, 18).

Наскоро, изучавайки този библейски пасаж, почувствах, че Святият Дух говори в сърцето ми. Сам в стаята заплаках, когато разбрах, че свещениците застанаха смело в придошлите води за нещо повече от тяхната лична безопасност и бъдеще. С вяра те твърдо застанаха във водите в името на тези, които ги следваха – техните съпруги и деца, приятели и съседи и една нация, чиято съдба непосредствено зависеше от тяхната готовност да направят това. Може би аз не съм лидер като Исус Навиев, но нямам и желание да стоя на сигурно в тълпата. Що се отнася до мен, избирам да съм свещеник, стоящ с вяра и в покорство за тези, които ще ме следват. Библията е ясна: „Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина“ (1 Петрово 2:9).

Някой гледа към теб за пример и насърчение. Свещеникът стои между Бог и човека – пред Бога от името на хората и пред хората от името на Бог. Ще бъдеш ли царски свещеник, който стои твърдо върху Божието слово заради другите? Излез от тълпата и приеми своята свещеническа отговорност в името на хората.

„Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилствайте винаги в Господното дело, като знаете, че в Господа вашият труд не е напразен“ (1 Коринтяни 15:58).

Ето слово за някой от вас днес: „А сега, така казва Господ Творецът ти, Якове, и Създателят ти, Израилю: Не бой се, защото Аз те изкупих, призовах те по име; Мой си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, и през реките, те не ще те потопят; когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш, и пламъкът не ще те опали“ (Исая 43:1, 2). Окуражи се в Бога и окуражи другите.

Молитвата ми за теб днес е: стой твърдо във вярата в името на другите.