Принципът на почивката

rest

„Бог беше свършил работата… и си почина“ (Битие 2:2)

„Работата, която имаш трябва да ти носи усещане за партньорство с Бога в Неговата воля и цели за теб“

Работата е неизбежна и важна част от ежедневието, но не трябва да бъде единствения елемент на ежедневието ни. Бог даде първата работна задача на Адам (Битие 2:8-15). Господ постави Адам в прекрасна и плодородна градина като му даде задача да си партнират в грижата за творението. Адам трябваше да обработва и пази земята.

Замислял ли си се, че е възможно Божието намерение за работата ти да е партньорство с Него в твоята сфера на влияние? Твоята работа е твоята мисия. Когато работата е различна от Божественото намерение за теб, то ти не можеш да бъдеш щастлив и удовлетворен. Тогава имаш усещането, че си поел задача, която не разбираш защо изпълняваш, нямаш яснота защо работиш, нито убеждение за кого вършиш всичко това.

Трудът е предназначен да бъде плодотворен и да носи удовлетворение. Той трябва да е смислен и продуктивен. Ако прочетем внимателно Битие ще видим, че трудът, както и повечето отговорности в живота, се превърна в тежка работа, задължение и дори робия. Заради греха Бог каза на жената, че ще ражда с болка, а на мъжа, че ще изкарва прехраната си с пот и много усилия (Битие 3:16-19).

Бог въведе принципа на съботата (или почивката) като даде личен пример, а по-късно постанови този принцип в десетте заповеди. „Шест дни да работиш… а на седмия ден да си почиваш“ (Изход 20:8-11). Животът е по-добър, когато в графика си отделяш място за този толкова ценен принцип. Естественият ритъм на живота включва работа и почивка.

Ето една пряма покана от Исус: „Елате при Мене всички, които сте отрудени и обременени, и Аз ще ви дам почивка. Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мен, защото съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите почивка за душите си. Защото Моето иго е сладко и Моето бреме е леко“ (Матей 11:28-30). Почивката не идва от бездействието. Истинската почивка идва тогава, когато вършиш каквото трябва – с правилните мотиви.

Ето нещо много практично – когато работата започне да не ти носи удовлетворение и се превръща в тежест – тогава може би Бог те предупреждава, че си изгубил правилната гледна точка и си разбъркал приоритетите. Ако не постигаш целите, въпреки усърдния труд, може би това не са Божите намерения за теб. Когато имаш чувството, че животът ти не върви както трябва – прегледай приоритетите си и внимателно провери дали са в баланс.

Молитвата ми за теб днес е: работата ти да е приятна, а почивката да не е изгубено време.