Реализиран потенциал

„Тогава Господ го попита: Какво е това в ръката ти?“ (Изход 4:2)

„Ако разчиташ на Божията сила, ще имаш големи постижения“

В теб има потенциал, даден от Бога и уникален. Малко хора разпознават пълния си потенциал, а още по-малко го реализират напълно. Ако вярваш, че Бог те е създал по Своя образ, трябва да приемеш, че са ти дадени възможности, по-големи от способностите ти в момента (Псалм 139:13-16). Потенциалът, който имаш, са точно тези уникални възможности. Преценявай какво ти дава Бог, а не какво ти липсва. Не можеш да развиеш потенциала си като се фокусираш върху ограниченията. Всеки има ограничения. Някои се приспособяват към своите, а други ги надрастват. Изборът е твой.

Когато Бог призова не особено ентусиазирания Моисей като избавител на Израел, Той го попита: „Какво е това в ръката ти?“ (Изход 4:2). Моисей държеше в ръката си всичко, от което Бог се нуждаеше. Това важи и за теб. Бог ще използва за Своя слава онова, което е поставил „в ръката ти“. Жезълът в ръката на Моисей представяше неговия потенциал, но той все още не осъзнаваше, че Бог може да го използва, за да покаже силата Си и да раздели водите на Червено море. Постиженията щяха да последват желанието на Моисей да предаде жезъла и себе си на Божията сила.

Каквито и ограничения да си мислиш, че имаш – минало, възраст, здраве, образование, финанси, интелигентност, таланти – те не трябва да те разубеждават да преследваш по-големи постижения, а да те убедят да се довериш на Бога. Без Него не можеш да достигнеш пълния си потенциал, независимо колко големи неща си постигнал (Йоан 15:5). Исус казва: „Който стои в Мен и Аз – в него, той дава много плод; защото, отделени от Мен, не можете да направите нищо“, нищо с трайна стойност, нищо, което да има значение за вечността, нищо в сравнение с това, което Бог може да направи чрез теб. Когато наистина вярваш, че Бог е способен да направи невъзможното за теб, ще се тревожиш по-малко, а ще се молиш повече за Неговата намеса. Само сила и способности няма да ти помогнат да достигнеш пълния си потенциал. Ако разчиташ на Божията сила ще имаш големи постижения и ефективност. Свежото помазание на Святия Дух ще доведе до реализирането на пълния ти потенциал.

Павел се бореше с нещо, което според него го ограничаваше и молеше Бога за премахването му. Вместо това Бог го убеди, че Неговата благодат е достатъчна, независимо от ограниченията, които времето и обстоятелствата налагат. „Достатъчна ти е Моята благодат; защото силата Ми се показва съвършена в немощ.“ Какъв беше отговорът на Павел? „И така, с голяма радост ще се похваля по-скоро с немощите си, за да почива на мен Христовата сила… защото, когато съм немощен, тогава съм силен“ (2 Коринтяни 12:7-10). Ти също подобно на Павел „можеш всичко чрез Онзи, който те укрепява“ (Филипяни 4:13).

Ограниченията не трябва да бъдат определящи за възможностите. Бог може да промени всяка ситуация. Това, което мислиш за своя сила всъщност те ограничава, защото ти пречи да зависиш от Бога. Обикновено, когато си мислиш, че можеш да постигнеш всичко съвсем сам, се сблъскваш с трудности и дори се проваляш. Най-големите ти успехи идват, когато се доверяваш на Божията мъдрост, насока и сила, и също така приемаш щедростта и помощта на околните. Истинският успех се надгражда върху опита и постиженията на други преди теб и до теб. Това е начинът да достигнеш пълния си потенциал (Колосяни 1:27).

Молитвата ми за теб днес е: да откриеш всичко, което Бог е заложил и планирал за теб. снимка: Интернет