Само ако…

„И ще ви възвърна годините, които изпояде скакалецът“ (Йоил 2:25)

„Винаги ще има нещо, за което да съжаляваме – поради незнание или невнимание“

ifНе са много нещата, които ни преследват в живота, както пропуснатите възможности и неизвървяните пътища. Животът ни предоставя много случаи, в които можем да се обърнем назад и да си кажем: „Само ако…“. Може би се чувстваш така в този момент. Какво би направил по различен начин? Чували сме хората да казват: „Имаш само един шанс да направиш добро първо впечатление“. В живота рядко ни се дава втора възможност да поправим грешка, да създадем приятел, вместо враг, да обърнем провала си в успех или да обясним какво сме искали да кажем, когато са ни разбрали погрешно.

Спомням си, когато пристигнах за един от часовете ми в колежа. Бях съвсем спокоен, докато не видях, че всички учат усилено преди часа да е започнал. Чудех се защо, докато в следващия момент разбрах, че след няколко минути започва изпита… Само ако си бях проверил програмата… Само ако бях влязъл в предишния час… Само ако бях посещавал редовно часовете през семестъра… Тогава щях да имам поне малко представа какво се случва.

Всъщност взех този изпит с много добър, но не преминах предмета, заради многото неизвинени отсъствия. Молих професора за последен шанс, той ми показа разбиране с оценката, която ми писа, но всъщност аз не я заслужавах. Трябваше да наваксам с работата през следващия семестър. Само ако не бях толкова безотговорен! Този учител ми помогна да науча един много важен урок. Толкова по-лесно е да свършим работата добре още първия път.

Всички правим грешки, които бихме искали да поправим – да възстановим невинност, да поправим приятелство, да възобновим мечта, да изчистим петно от историята си, да изпълним неизпълнено обещание, да вземем правилно решение. Понякога подобни грешки са плод на незнание или небрежност. Но имаме добра новина! Бог дава благодат и изкупление, дава ни шанс за възстановяване. Скакалецът в Библейската история дойде, за да разруши реколтата, поглъщайки години труд и унищожавайки семена за следващите реколти. И така, годините бяха пропилени, а вредата непоправима. Когато сърцата се обърнат към Бог, Той в Своята милост дава благодат и обещава: „И ще ви върна годините, които изпояде скакалецът… И ще ядете изобилно и ще се наситите, и ще хвалите името на Господа, вашия Бог, Който е постъпвал чудесно с вас“ (Йоил 2:25-26).

Спомням си как баща ми ме уверяваше: „Бог няма да позволи друг да вземе решение, което да ти окаже дългосрочна вреда в личен план“. Уверявам ви, че е вярно. Може би няма да чувстваме това във всеки момент и не винаги става веднага, но със сигурност ще стане. И не заради теб и мен, а заради Бог (Виж Римляни 8:28-29). Остави миналото и ходи смело в Божия нов ден (Филипяни 3:14).

Молитвата ми за теб днес е: живей живота си без да поглеждаш със съжаление назад.

снимка: Интернет

Сподели