Свято страхопочитание

Святият страх от Бога ти дава да разбереш, че ти не си Бог

„Страхът от Господа е начало на мъдростта…“ (Притчи 9:10)

Свято страхопочитаниеИма времена, неща, ситуации и хора, които ни дават сериозно основание да сме внимателни. Здравословният страх може да е животоспасяващ, но повечето страхове не са здравословни. Нездравословните страхове са невротични, разрушаващи мира и задушаващи радостта. Невротичният страх те изнемощява. Страхът преувеличава твоето въображение и изкривява възприемането на реалността. Страхът ограничава очакванията ни и ги свежда до възможно най-ниската степен. Бебето се ражда само с два страха – страхът от падане и страхът от силни шумове. Другите, за жалост, се научават в жизнения процес. Посрещането и преодоляването на страха по един градивен начин е особено важно за нашето емоционално и физическо добруване. В Библията намираме много мъдрост, която ни помага да разграничаваме полезния страх, от този, който би ни наранил. Соломон, чието най-голямо желание бе мъдростта (прочети 2 Летописи 1:7-11) научи къде започва нейното начало. „ Страхът от ГОСПОДА е начало на мъдростта и познаването на Светия е разум.  Защото чрез мен ще се умножат дните ти и ще ти се прибавят години на живот.“ (Притчи 9:10-11). Библията има много какво да каже за страха от Господа. Хората погрешно го отъждествяват с другите страхове, които в основата си са свързани с лична опасност и зло. Виж Притчи 29:25. Страхът от Господа няма нищо общо с естествените страхове, освен тогава, когато не се разбира правилно. Адам и Ева се скриха от Бога и след това Му обясниха :“Чух гласа Ти в градината и се уплаших, защото съм гол, и се скрих.“ (Битие 3:10). Страхът им бе породен от недостатък в техния характер, а не от недостатък в Божия характер. Божият отговор? Той осигури покривало за техния срам и им обеща Спасител. Как да не обичаш такъв Бог?! Мисля, че много хора имат изопачено разбиране на страха от Бога. Един човек, който нито познава Божията свята природа и праведен характер, нито е отдаден на непроменимата Истина в Божественото Писание, разкриваща Бога, може да живее под фалшивия страх какво може да му стори Бог. Всъщност трябва да се страхуваш от това, което ти можеш да сториш на Бога – пренебрегвайки Го като не Му се подчиняваш, не Му вярваш, разочароваш Го или Го представяш погрешно на другите. Много по-вероятно е ти „да нараниш Бог“ с начина, по който се отнасяш към Него, отколкото Той изобщо някога да те нарани.

Попаднах на един цитат, над който заслужава да размислим: „Страхът от Бога е дълбоко осъзнатото и здравомислещо признание, че ние не сме Бог.“ Към това аз бих прибавил: „… и свято признание, че Той е.“ Нездравословните страхове са често резултат от неведение относно Божието съществувание или инатливо неверие в Неговата грижа и характер. Ще ти е от полза да разбереш какво Библията нарича страх, тъй като това се отнася до взаимоотношенията  ни с Бога. Това е по-скоро отношение на уважение и благоговейно страхопочитание, и блажена обич, отколкото отрицателна емоция. Практическите елементи на страха от Господа и почит към Него са: ясно разбиране на Божията природа, искрено и чисто подчинение на Божието Слово и чисто сърце в Божието присъствие.

Много харесвам как Библията описва, че „вярващите ходеха в страх от Господа и в утехата на Святия Дух“ (Деяния на апостолите 9:31). Утехата на Духа изглежда пропорционална, ако не и зависима, от твоята отдаденост да ходиш в страх от Господа. Искам да бъда един от тези, които ценят праведния страх от Господа, защото не искам никога да се отделям от утехата на Святия Дух. Вярвам, че ти ще изследваш и ще решиш, че желаеш същото.

Моята молитва за теб днес е: Да оцениш много високо святата почит към Бога и Неговата мъдрост.

снимка: Интернет