Сезонът на радостта

Сезонът на радостта

Радостта освобождава веселие. Веселието увеличава радостта.

„Нося ви добра вест, която ще зарадва всички хора“ Лука 2:10

Години наред, дойде ли сезонът на Рождество Христово в хиляди църкви по света хората възкликват със стария рождествен химн „Слава во вишних!” Слушайте! Аз чух чудесен глас: Чух сбор велик с един език Възпява нежний Спас… Пей днеска с радост, свят! Господ ви възлюбил:  Нек’ екне днес добрата вест: Спасител се родил!“

Имам силното убеждение, че достъпът ти до всичко добро и светло в Рождество Христово зависи от това, да откриеш и покажеш изобилната радост, свързана с този празник. Празнуването на Неговото рождение носи изобилна радост в сърцата на хората. Ти избираш да изразиш тази радост, като се веселиш, заради Него. Всъщност, не е възможно този празник да бъде празнуван смислено без получаването и изразяването на тази небесна радост. Петър описва тази радост с думите: „…Въпреки че сега не го виждате, вярвате в него и се изпълвате с неизразима и славна радост“ виж 1Петрово 1:3-9.

Много поколения преминаха в очакване на думите: „Месия дойде!“. На избраното от Бога време, ангел съобщи на овчарите: „Не се страхувайте! Нося ви добра вест, която ще зарадва всички хора. Днес в града на Давид се роди вашият Спасител — Христос Господ“. Радостта, която Бог дава е универсална – ще „зарадва всички хора“.

И в този момент, небесната радост не можеше да бъде сдържана и четем: „Внезапно към ангела се присъедини многобройно небесно войнство, което славеше Бога с думите: Слава на Бога във висините,а на земята мир между хората,в които Бог намира голяма радост“. Виж Лука 2:8-14.

Като празник, Рождество Христово е станал твърде комерсиален – добавени са много неща, които са ненужни. Има обаче едно нещо, което винаги трябва да присъства в този празник и това е огромната радост от идването на Спасителя. Радостта е твой избор, а радването е начинът, по който я изразяваш. Радостта е във всеки изкупен човек, поставена в нас от Твореца. Библията е ясна. Един от много атрибути на Божия дух е и радостта. „А плодът на Духа е радост…“ Галатяни 5:22.

Радването или ликуването е външният израз на радостта, вътре в нас и за съжаление изразът на радост може да бъде повлиян от обстоятелствата. Радостта от Бога обаче е в сърцето и тя не се влияе от обстоятелства и проблеми. Павел описва точно това: „Вярващите там бяха подложени на сурови изпитания в нещастията, които преживяха, и въпреки крайната си бедност те дадоха изобилно поради бликащата от тях радост“ 2Коринтяни 8:2. Бликаща радост. Бликаща свобода. И двете присъстват в онези, които приемат Божията благодат.

Петър потвърждава същата истина: „Скъпи мои, не се учудвайте, че сега сте подложени на страдания, които изпитват вярата ви като пречистващ огън. Не мислете, че ви се случва нещо необикновено, а се радвайте, че вземате участие в страданията на Христос, за да може да ликувате, когато се разкрие неговата слава“ 1Петрово 4:12-13. Не се заблуждавайте от чувствата си в конкретна ситуация. Болката и разочарованието сякаш секват радостта, но това е само временно. Ако Бог е в теб, Неговата радост също е в теб. „Защото в радостта в Господа е вашата сила“ Неемия 8:10.

Ето истината относно радостта и радването. Радостта е в Бога. Радването е израз, който ти избираш волево да покажеш. Радостта освобождава веселие. Веселието увеличава радостта. Радването, както вярата и благодаренето е акт на осветената воля и не зависи от емоциите и обостоялствата. Така работи радостта. Колкото по-голяма е радостта, толкова по-силно се изразява радването. Бог ти е дал силата да подновяваш радостта си и постоянно да я споделяш.

Молитвата ми за теб днес е да избереш радостта.

Photo by erin walker on Unsplash