Сърце на надежда

„А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир…“ (Римляни 15:13)

„Това, което често се маскира като надежда може да бъде жестока измама“

„Отлагано очакване изнемощява сърцето, а постигнатото желание е дърво на живот“ (Притчи 13:12). Мисля, че всички можем да се съгласим с това. Сърцето на човек има нужда от надежда, за да продължава напред и да очаква добро. Но има един проблем – това, което често се маскира като надежда може да бъде жестока измама. Думата надежда много често се използва неправилно, значейки много по-малко от това, което е, носейки много по-малка сила от тази, която наистина има. Обикновено хората мислят, че имат надежда за по-добро, когато пожелателното им мислене отразява по-добре тяхното умствено и емоционално състояние. Често това, което хората определят като надежда е това, което искат, но не очакват, че ще се случи. Но надеждата, за която се говори в Библията, когато става въпрос за вяра, определено не е това!

Животът невинаги протича така, както планираш или очакваш. Точно когато нещата не стават така, както очакваш – имаш нужда от вяра. Думата надежда, така както е използвана в Новия завет, означава благоприятно и уверено очакване. Надеждата стои уверена за бъдещето без да има нужда от минали или настоящи опитности, които да я успокояват. Може да не знаеш как или кога ще се изпълни твоето желание, но надеждата ти трябва спокойно да уповава на Божията вярност и мъдрост.

„Да се държим за поставената пред нас надежда; която имаме за душата като здрава и непоколебима котва…“ (Евреи 6:19, 20). Истинската надежда е закотвена, с пълно удовлетворение, във волята и мъдростта на Бог, притежавайки едновременно силно очакване и безкрайно търпение. Надежда, облягаща се на бъдещето, с очи насочени към хоризонта, а не към настоящия момент: „О, Господи… наистина – никой, който чака Теб, няма да се посрами…“ (Псалм 25:3). Не можете да извикате надеждата чрез упорити заклинания, нито пък тя е толкова крехка и чуплива, както някои предполагат. Полезно е да знаем Източника, от който идва надеждата: „А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярата, така че чрез силата на Святия Дух да се преумножава надеждата ви“ (Римляни 15:13). Бог е Източника на истинската надежда, това е непоклатимо и неоспоримо. Как се постига това? „Посредством твоята вяра в Него… чрез силата на Святия Дух“ (Псалм 62:5-8). Можеш да познаеш, че надеждата ти е от Бога, ако сърцето ти е пълно с радост и мир.

Молитвата ми за теб днес е: основавай надеждата си на Божието слово и характер.

снимка: Интернет