Упоритост и издържливост

„Угнетявани сме отвсякъде, но не сме съкрушени“ (2 Коринтяни 4:8)

„Твоята дефиниция на проблема не трябва да определя очакването ти за крайния резултат”.

rockЖивота понякога е тежък и ни носи много трудности. Да очакваме нещо друго, означава да сме предразположени към шок и объркване, когато нещата не вървят по желания от нас начин. Отговорът със сигурност не е да живеем в очакване на проблеми или неприятности, които може да ни се случат. Това ще позволи на безпокойството да засенчи дори и безоблачните ни дни. Мислите ли, че това отношение ще направи ли живота ни по-добър? Ще ни помогне ли да избегнем неприятностите?

Отговорът на трудните моменти и обстоятелства е упоритостта и решимостта ни да не бъдем победени. В живота не винаги печелят тези, които са най-силни, най-бързи или най-умни. Тези, които успяват са тези, които не се отказват – като се борят срещу всяко обезсърчение, минават през всяка трудност, игнорират всяка прогноза за провал, не жалят усилия, не виждат проблема като нерешим и препятствието като непреодолимо. Упоритият човек вярва, че има път, дори когато всички други казват, че няма!

Ето как някой може да намери смелостта и благодатта да направи всичко това. Трябва да познава в сърцето си Онзи, Който е казал: „Аз съм пътят, и истината, и живота“ (Йоан 14:6). Исая пише за Господа: „Аз съм Господ, Който давам път в морето и пътека в буйните води“. Моисей и израилтяните откриха, че Бог е верен и прави път там, където няма път – и ти ще откриеш същото (Изход 14:13-31).

Целта да имаме безпроблемен живот е нереалистична и абсолютно непостижима. Твоята дефиниция на проблема не трябва да определя очакването ти за крайния резултат. Сложността на проблема не е най-важното. Само Бог знае и само времето ще покаже. Рано е да казваме какво ще стане преди Бог да е говорил. Нека да отместим погледа си от неприятностите и да гледаме Божието лице.

Нашият Бог е издигал затворник в чужда страна до престола, избавял е цял народ от тежко робство и ги е хранил в пустинята, повалял е исполини с овчарска прашка, избавял е благочестивия от устата на лъвове, предпазвал е от изгарящи пламъци, хранил е вдовици във време на глад, свръхестествено е отварял вратите на затвори, издигал е нископоставения и е свалял високопоставения… и възкреси Сина Си от смъртта. Той обещава всичко това на теб и мен. Негов специалитет са невъзможните задачи.

„Те с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затваряха устите на лъвове, угасяха силата на огъня, избягваха от острието на меча, от слабост ставаха силни, ставаха силни в бой, обръщаха в бяг чужди войски, жени приемаха мъртвите си възкресени“ (Евреи 11:29-40).

Каквато и да е твоята ситуация днес или утре, ти можеш да бъдеш от тези издръжливи хора – несломими и непобедими – изпълнени с твърдост и способност да не спират. „Угнетявани сме отвсякъде, но не сме съкрушени; в недоумение сме, но не до отчаяние“ (2 Коринтяни 4:7-10). Аз искам да бъда от тези хора, а ти?

Молитвата ми за теб днес е: никога не се отказвай от Бог и от себе си – имай надежда винаги.

снимка: www.sxc.hu

Сподели