Управлявай мислите си

„Мислете за нещата, които са добродетелни и заслужават възхвала“ (Филипяни 4:8)

„Бог е близо до тези, чиито мисли са Му угодни“

Това, което доминира в мислите ти ще управлява живота ти. Или ти ще управляваш мислите си, или те ще управляват теб. Вътрешният ти живот се състои от ума, волята и емоциите ти. Умът често има доминираща роля в направляването на чувствата и избора ти. Мислите ти имат ролята на рул, който определя решенията и посоката, която поемаш. Говорейки по темата за езика, Библията описва рула на кораба по начин, който може да бъде приложен и към непропорционалното влияние, което оказват мислите ни. „Същото е и с корабите – макар че са така големи и движени от силни ветрове, едно малко кормило ги управлява и те отиват, където пожелае кормчията“ (Яков 3:4). Една мисъл може да изглежда малка, но далеч не е безсилна.

Направлявай мислите си, за да вървят в правилната посока, а не ги оставяй да те водят след себе си. Направи мислите си свои слуги, а не господари. Мислите на някои хора са като своенравни деца – много активни, но не особено продуктивни, освен ако не бъдат направлявани (доста твърдо понякога) по подходящ начин. В първото си послание Петър прави връзка между ума и мислите, и правилното поведение (1 Петър 1:13-15).

Мислите ще диктуват начина, по който възприемаш живота си, понякога съвсем незабележимо – ще оцветяват спомените от миналото, ще тълкуват (често погрешно) събитията от настоящето и ще създават очаквания за бъдещето. Ето защо е важно да ги управляваш. Трябва да насочваш мислите си, за да бъдат продуктивни и внимателно да ги пазиш, за да бъдат полезни. Ако не пречистваш мислите си всекидневно „с водно умиване чрез словото“ (Ефесяни 5:26) и не се „преобразяваш чрез обновяване на ума си“ (Римляни 12:2), това може да доведе до много болка за теб и за други хора.

Апостол Павел много често посочва ума като ключов елемент към щастието: „И мирът, идващ от Бога, мир, който надхвърля всяка човешка представа, ще пази сърцата и умовете ви в Христос Исус. В заключение, братя и сестри, мислете за нещата, които са добродетелни и заслужават възхвала, които са истински и благородни, праведни, чисти, красиви и достойни за възхищение. Вършете онова, което сте научили, получили, чули или видели от мен, и Богът на мира ще бъде с вас“ (Филипяни 4:6-9). Бог на мира е близо до тези, чиито мисли са Му угодни. „Умът, управляван от Духа, води към живот и мир“ (Римляни 8:5, 6; Исая 55:8, 9).

Чудиш се как да го постигнеш? Уверявам те, че мислите ти няма да тръгнат в правилната посока по естествен начин. Ще е необходимо доста сортиране и избиране. Първо, осъзнай, че Христовият ум е в теб. „Никой освен Божият Дух не знае мислите на Бога… А ние имаме ум Христов“ (1 Коринтяни 2:11-16; Филипяни 2:5-9). С Христовия ум в теб можеш да избереш истината пред лъжата, да различиш правилното от погрешното, да жадуваш за чистото пред нечистото, да избереш стремежа към съвършенство пред посредствеността и да осъзнаеш кои са нещата, които заслужават възхвала.

Управлението на мислите ти зависи и от теб, но започва от Бога: „Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми; опитай ме и разбери мислите ми; и виж дали има в мене оскърбителен път; и ме води по вечния път“ (Псалм 139:23, 24). „Божието слово е живо и действено. То е по-остро от кама – врязва се дълбоко в нас чак до мястото, където се разделят душа и дух, стави и костен мозък; съди мислите и намеренията на сърцето“ (Евреи 4:12). След като Бог е извършил Своята част, ти трябва да направиш своята. „Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос“ (2 Коринтяни 10:3-5).

Молитвата ми за теб днес е: мисли за това, което е добродетелно и заслужава възхвала.

снимка: Интернет