Уроците на живота

„Вземете моя хомот върху си… и ще намерите почивка за душите си“
(Матей 11:29)

„Животът е по-добър, когато се инвестира във вечните, а не във временните ценности“

Когато живеем животът си по Божия начин, това ни носи успех. Прочети стихът за днес още веднъж – бавно и задълбочено. Само на мен ли ми изглежда странен? Исус обещава на хората най-пълноценната почивка – „почивката за душата“. Как ще стане това? Когато ни кани да работим заедно с Него. Работата ще ни донесе почивка, така ли? Това противоречеше на всичко, което учениците бяха научили до този момент. Работата за тях беше уморителна. За теб така ли е?

Не се заблуждавайте. Когато Исус използваше думата „хомот“, слушателите Му знаеха, че говори за работа. Тяхното ежедневие беше свързано с полска работа. Препитанието и живота им зависеха от работа, свързана със земята и морето. Те се хранеха и търгуваха с това, което отглеждаха или улавяха. Земеделието и риболова не са лесна работа. И двете изискват дълъг, изморителен и усилен труд. Мрежата на рибаря и хомота на земеделеца са едно и също нещо – символи на изнурителен труд, изтощение, а понякога въпреки всичко това никакъв резултат. На кого говореше Исус? „Всички, които се трудите и сте обременени“ (Матей 11:28)

Ето тайната на Христовата покана към Неговите слушатели: „Научете се от Мен, защото съм кротък и смирен по сърце… Моето иго е сладко и Моето бреме е леко“ (Матей 11:29, 30). А ти си мислиш, че знаеш как да направиш живота да се върти в твоя полза, нали? Но работата и съпътстващите я теготи те настигат. Тогава послушай Исус: „Научи се от Мен“.

Ето на какво може да те научи Исус:

  1. Върши онова, което знаеш, че е угодно на Бога. Научи се от примера на Исус: „Аз винаги върша онова, което е угодно на Отца“ (Йоан 8:29). Исус живееше без безпокойство, притеснение, объркване, стрес или страх от провал. Каква увереност е имал само! Да се опитваш да служиш на Бога, без да си научил кое Му е угодно, е изморително и безплодно (Колосяни 1:10, 11).
  2. Върши онова, което Бог върши – това със сигурност ще Му бъде угодно. „Това, което Отец върши, същото върши и Синът. Защото Отец обича Сина и Му показва всичко, което Сам върши… Делата, които Отец Ми е дал да извърша, самите дела, които върша, свидетелстват за Мен“ (Йоан 5:19, 20, 36). Животът е по-добър, когато се инвестира във вечните, а не във временните ценности.
  3. Не върши нищо без Божията сила и помазание. „Синът не може да върши от само Себе Си нищо, освен това, което вижда да върши Отец“ (Йоан 5:19). Искаш ли да живееш живот, отдалечен от Великият Бог? Не мога да си представя нищо по-лошо от това, да стигнем до края на живота си и да осъзнаем, че вече е твърде късно, че сме похабили онова, което сме могли да вложим във вечните ценности. Защо да похабяваме живота си в неща, които нямат стойност пред Бога? Такъв тип хора са тъжно описани като такива, „които винаги се учат, но никога не могат да стигнат до познаването на истината“.

Молитвата ми за теб днес е: животът ти да бъде дълбок и духовен, а ти да имаш удовлетворение от него.

Снимка: Интернет