Успех и удовлетворение

„Безумен е онзи, който събира имот за себе си, а не богатее спрямо Бога“ (Лука 12:21)

„Успехът и удовлетворението идват от качествено и реално взаимоотношение с Бога“

Успехът – мислили ли сте за него, освен в случаите, когато ви се е искало да го имате? Много хора искат другите да ги мислят за успешни. Смятат, че ако ги мислят за такива, то те по-късно наистина ще станат успешни. Някой е описал това състояние по следния начин: „Да купуваш неща, от които нямаш нужда с пари, които нямаш, за да впечатлиш хора, които не познаваш и дори не харесваш“.

Хората фалират, ипотекират си бъдещето, добавят огромен стрес в живота си и често разрушават брака и семейството – всичко това, заради тази илюзия. Колко е глупаво да се трудиш за „образът на успеха, скъпия дом, луксозната кола, марковите дрехи и скъпите почивки. Капаните на богатството не те правят богат. Всъщност те довеждат човека или семейството до бедност. Исус зададе един интригуващ въпрос: „Глупако! Тази нощ ще ти изискат душата; а това, което си натрупал, чие ще бъде?“ (Лука 12:20).

В богатството и успеха няма нищо лошо. Но е възможно да направиш лоши неща, за да ги придобиеш или да платиш висока цена, за да ги достигнеш. Ето какво казва Библията на тази тема: „Бог ти дава сила да придобиваш богатство“ (Второзаконие 8:18). Бог не би го правил, ако беше лошо.

Бог каза на Исус Навиев какво да прави и му даде обещание за това, което го чака в резултат на неговото покорство: „За да имаш успех, където и да отидеш… Ще благоуспяваш в пътя си и тогава ще имаш успех“ (Исус Навиев 1:6-8). Да познаваш Бог и да знаеш, че Той е с теб – това е безценно.

Ето предизвикателството за теб и мен по пътя на успеха. Библията описва човека, който придобива богатство за себе си и с това си нанася вреда по следния начин: „ Безумен е онзи, който събира имот за себе си, а не богатее спрямо Бога“ (Лука 12:21, виж още Матей 16:26). Успехът без разбирането на Източника, причината и по-висшата цел на успяването няма да донесат желаното удовлетворение, независимо от количеството на акумулираното богатство.

Успехът не се измерва най-точно чрез баланса между приходите и разходите, банковите сметки или материалните притежания. Това са сапунени мехури. Ще се задоволиш ли със сапунените мехури или ще потърсиш безценното взаимоотношение с Бог? Успехът и удовлетворението идват от качествено и реално взаимоотношение с Бога. Успехът и богатството не могат да запълнят човешкото сърце. Успехът без Бог изважда наяве болката от суетата и празнотата в човешката душа. Няма как да бъде иначе, ако Бог не е признат като източникът на богатството (Матей 11:28-30). Правилното взаимоотношение дава удовлетворение.

Молитвата ми за теб днес е: да преследваш онова, което има вечна стойност.

снимка: Интернет