Успешни взаимоотношения

„Приемайте се един друг, както Христос ви е приел“ (Римляни 15:7)

„Ние сме личности, създадени по Божи образ, за да принадлежим към общност“

Взаимоотношенията са ключово важна и здравословна част от живота. Ние сме личности, създадени по Божи образ, за да принадлежим към общност. Именно затова е важно да изграждаме добри взаимоотношения с другите. Едно полезно и изграждащо взаимоотношение винаги допринася за развитието на всички страни. Наблягай на приятелствата, които имат потенциал взаимно да обогатят живота и на двете страни Пази се от взаимоотношения, които са егоцентрични, защото те няма да помогнат на никого.

Бог не присъства и не желае да присъства в неправедни взаимоотношения. Те не могат да бъдат нещо добро. „Не се впрягайте заедно с невярващите. Какво общение има светлината с тъмнината? Какво съучастие има вярващият с невярващия?” (2 Коринтяни 6:15-17) Обърнете внимание на думите „впрягайте заедно“. Те говорят за нещо много повече от познанство и дори приятелство. Библията ни предупреждава да не се обвързваме с „тъмнината“ и да не съчетаваме своята вечна съдба чрез романтични срещи, брак или дългосрочни бизнес партньорства.

Във всяко взаимоотношение има разминавания, които могат да се поправят с допълнителни усилия и желание. Различията, които те привличат към някого дават една полезна съвместимост, която изисква да се приемаме един друг.

Ето няколко практични предложения, за да имаме успешни взаимоотношения. Приемането е сред най-ценните носители на промяна. То не е одобрение на онова, което трябва да се промени, а по-скоро даване възможност на Бог да променя хората, както и когато Той иска.

Приемай другите без да поставяш условия. Хората никога няма да бъдат такива, каквито ти искаш. Свиквай с тази мисъл. И ти не си това, което другите искат. Всеки се нуждае от приемане. „Приемайте се един друг, както и Христос ни прие за Божията слава“ (Римляни 15:7)

Приемай другите без да ги критикуваш. Критикуването не е ефективен носител на промяна. То създава дистанция, а не близост, носи болка, а не поправяне. „Не съдете, за да не бъдете съдени, защото с какъвто съд съдите, с такъв ще ви съдят“ (Матей 7:1-5)

Приемай другите без да сравняваш. Всеки човек е уникален. Има сходства, но и отличителни разлики. Сравняването на хората рядко дава добър резултат, дори когато сравняваш сам себе си. „Те като мерят себе си със себе си и като сравняват себе си със себе си, не постъпват разумно“ (2 Коринтяни 10:12)

Молитвата ми за теб днес е: да развиваш взаимоотношения, които правят теб и другите по-добри.

снимка: Интернет