Човекът, когото Бог търси

„…тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им“ (2 Летописи 7:14)

„Това, което Бог заповядва не е никак сложно, рядко е трудноизпълнимо, но винаги е задължително“

Имало ли е време, в което народ или човек не са имали нужда от Божията благодат? От историите в Библията разбираме, че Бог винаги иска да дава благодат. Той беше готов да пощади дори порочните градове Содом и Гомор, ако в тях се намерят само десет праведници. Цялата история на Йона показва Божието желание да изпрати пророка с предупреждение в Ниневия и да обърне сърцата на жителите му към Бога. Много пъти Бог изпращаше пророци до Юда и Израил, за да призоват хората да се покаят, ако само поискат. Бог никога не е променял отношението си към народите и хората, но и Неговите изисквания не са се променили.

Има неща, които Бог заповядва на хората да направят. Неговите обещания обикновено са предшествани от духовна инициатива, която ние трябва да поемем. Говори се, че в наши дни могат да се видят условията, които са предшествали упадъка на всяка велика цивилизация. Ако искаш животът ти да бъде такъв, какъвто Бог желае за теб, ако искаш да виждаш възстановяването на други хора, съживяването на църкви, ако искаш народът ти да бъде „Народ, управляван от Бога“, то трябва да последваш съвета на Библията.

Това, което Бог заповядва не е никак сложно, рядко е трудноизпълнимо, но покорството винаги има цена и обикновено не ни се отдава лесно. Днешният стих представя 4 принципа, отнасящи се до Божиите очаквания:

  1. Не поставяй на първо място своите интереси, а Божиите: „…народът Ми, който се нарича с Моето име…“ На чии интереси и приоритети си се посветил – на твоите или на Божиите? (Матей 6:33).
  2. Не разчитай на себе си, а бъди зависим от Бога: „…народът Ми… се смири и се помоли…“ Молитвата ти е най-ефективна тогава, когато смирено и откровено признаеш, че се нуждаеш от Бога.
  3. Остави своята независимост и търси Божиите напътствия: „…и потърси лицето Ми…“ Не може да вървиш в пътя, който сам си избрал и да имаш благодат. Винаги следвай Неговите пътища (Псалм 27:8 и Псалм 37:5).
  4. Не бъди себеправеден, а изпитвай себе си: „…и се отвърне от нечестивите си пътища…“ Докато не поискаш да живееш праведно, Бог не може да работи в живота ти (2 Коринтяни 13:5).

Ето резултатът, който Бог обещава за нас, за нашите общности и нации – „тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им“ (2 Летописи 7:14). Аз съм готов за всичко, което Бог има за мен и искам да видя всичко, което Той ще направи. Щом четеш този материал, вероятно и ти искаш същото. Бог търси човек, който иска от Него нещата, които Той отдавна желае да извърши – човек с желание да се покори на всичко, което Бог заповядва.

Молитвата ми за теб днес е: бъди човека, когото Бог търси.

снимка: Интернет