Благодарността е отношение

Благодарността е отношение

Благословения се изливат над благодарното сърце.

Славете Господа, защото е благ, Защото Неговата милост трае до века – Псалм 107:1

Изразяването на благодарност е благословение. Благословение означава „благо“ (сладко, добро) и „словение“ или слово, т.е. думи. Да говориш добро. Хубаво е, кагото можеш да погледнеш към това, което си направил и кажеш: „Горд съм от постигнатото“. Удовлетворението е страхотно чувство, когато идва като оценка за живота ни.

В Едемската градина Бог изговори Своето благословение и даде оценка. Когато погледна мистерията и реалността на всичко, което беше сътворил, Той възкликна: „Добро е!“ Бог се радваше, когато създаваше света и завърши творението със Своя шедьовър – Адам и Ева. Бог даде и Своята оценка – „Това е добро“.

На кръста на Голгота Христос изрече най-голямото благословение. Докато още висеше на кръста за греховете на човеците, Той декларира: „Свърши се!“. Това бе най-голямото усилие и доведе до най-плодотворния и благословен резултат.

Когато Бог те сътвори и когато Христос те изкупи и плати възможно най-високата цена за теб, Небето чу отново тези думи на Твореца – „Добро е!“. Помисли за това. Бог гледа към теб и изговаря това благословение – „Добро е!“. Не допускай да си в несъгласаие с Бога и в неверие относно онова, което Той казва за теб с любов.

В смирение и удивление, ап. Павел пише: „В Христос още преди сътворението на света Бог ни избра да бъдем святи и неопетнени пред него – заради любовта си към нас“ – Ефесяни 1:4. Ще можеш ли след време и ти така да оцениш живота си, като вземеш предвид как си използвал времето, талантите, дарбите, възможностите си? Дали си живял за Негова слава?

Отношението е единствено и само твой избор. Благодарността е отношение, което избираш. Благодарността е много повече от осъзнаване за нещо придобито – то е решение, избор, който правиш. Погледни отвъд битките и предизвикателствата и виж пълната мярка на благодатта Му, изобилната Му любов, ежедневното Му снабдяване в живота ти – и просто бъди благодарен. Погледнеш ли така, ще намериш много повече причини за благодарност, отколкото за недоволство и оплакване.

Докато броиш благословенията си животът е най-хубав, а хвалението ти най-силно. Искренната и простичка благодарност е винаги крачка на вяра. Бог винаги е добър. Това е правилният отговор за Божията добрина. Ето, толкова просто е: „Каквото и да се случи, бъдете благодарни. Така иска Бог да живеете в Христос Исус“ – 1Солунци 5:18

Молитвата ми за теб днес е да бъдеш благодарен за всичко, което Бог е направил за теб.