Божието слово работи

Божието слово работи

Част сме от едно хипер информационно поколение. В предишни времена е било различно. Сателити опасват Земята и превръщат света в една глобална общност, като осигуряват интернет, радио, теливизионна, забавна, комуникационна и научна свързаност. Прехвърлят се огромни обеми информация – навсякъде и по всяко време. Заради този неизмерим обем от информация е ключово важно да можем да разграничаваме истината от безкрайните мнения, преднамерената дезинформация или маскираната спекулация.

Всеки ден истината е атакувана от лични мнения, базиращи се на желание, вкус, предрасъдъци или пък истината е смесена с толкова много спекула и фалшиви новини, че направо е неразпознаваема. Не рядко ни се подава откровено погрешна и злонамерена информация. Пилат зададе въпрос на Исус, на който всички ние трябва да отговорим: „Какво е истина?“ Йоан 18:38. Нужна ти е мъдрост и помощта на Святия Дух, за да разграничиш истината от фалша.

Какво е истина? Къде има истина, на която можеш да се довериш? В сенките и мъглата на съвременния информационен шум, Божието слово е истина, която ясно свети. В края на своя живот Моисей даде следните напътствия: „Понеже ще провъзглася името на Господа, отдайте величие на нашия Бог. Той е канара; делата Му са съвършени, защото всичките Му пътища са прави: Бог на верността е и няма неправда в Него; справедлив и прав е Той“ Второзаконие 32:3-4. Всички ние искаме истината. В отва отношение нещата са наистина прости. Или Бог е истинен, или онова, което казва не е истина. Но Бог е истинен и Словото Му е истина. „Бог ще продължи да бъде истина, дори и всеки човек да е лъжец“ Римляни 3:4 СП.

Довери се на истината, която Бог ти е разкрил. Забелязал съм нещо в живота. Човек не избира какво да вярва. Човек първо избира на кой може да се има доверие и това определя в какво вярва. Избери да вярваш на Бог и Неговото слово. Искам да съм сред онези, за които се казва: „говорим като хора, избрани от Бога да им бъде поверена Благата вест, и не се опитваме да се харесаме на хората, а на Бога, който изпитва нашите мотиви“ 1Солунци 2:4.

Това кой познаваш и на кого се доверяваш въздейства на мненията, които формираш и вярванията ти. От следват убежденията, които са дълбоки и към които се придържаме. Убедеността в истината не може да бъде наложена. Тя чака да бъде разпозната духовно и да бъде приета. Аз съм избрал да вярвам в Бога, ерго, вярвам, че Божието слово е боговдъхновено, изцяло и завинаги истинно, практично и силно, когато го приложим в живота си. Виж 2Петрово 1:20-21 и 2Тимотей 3:16-17.

Апостол Павел похвали солунците: „Ние непрекъснато благодарим на Бога и за това, че когато получихте Божието послание, което чухте от нас, вие го приехте не като послание от хора, а като Божие послание, каквото то наистина е и действа във вас, вярващите“ 1Солунци 2:13. Тези думи на Павел са наистина интригуващи: „Божието послание… действа във вас, вярващите“. Цени Словото, чети го, изучавай го, размишлявай върху него, покорявай му се, вярвай го. Когато правиш това истината ще продължава да работи дълбоко в духът и умът ти и ще ти дава мъдрост и разбиране. Дори, когато не се чувстваш така, сякаш нещо се променя, помни: „Божието послание… действа във вас, вярващите“.

Бог няма да се откаже. Словото Му няма да остане неизъплнено. „Имаше време, когато заради помислите си и злите си дела вие се бяхте отдалечили от Бога и бяхте негови врагове. Но сега чрез физическата си смърт Христос ви помири с Бога, за да ви представи пред него святи, неопетнени и безупречни. Ще бъде така, ако продължите да стоите във вярата твърди и непоклатими и не се отклоните от надеждата, която ви даде Благата вест, проповядвана на всеки под небето — Благата вест, която чухте и на която аз, Павел, станах служител.“ Колосяни 1:21-23 Божието слово продължава да работи в тези, които стоят непоколебими в Словото Му. Когато приемеш Божието слово, ти освобождаваш това слово да работи в теб, докато не бъде изпълнено. „…словото Ми, което излиза от устата Ми; няма да се върне при мене празно, а ще извърши волята Ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам“. Виж Исаия 55:8-11.

Библията е истина и на страниците и има несравнима мъдрост и познание за Бога. Библията ни учи на принципи за това как да прилагаме истината в ежедневнието ни. Исус учеше, че ако един живот е основат на истината от Божието слово, той не може да бъде разклатен от обстоятелствата в живота. Виж Матей 7:24-27.

Молитвата ми за теб днес е: Позволи на истината да работи дълбоко в сърцето и живота ти.