Хлябът на живота

Хлябът на живота

Външните неща не могат да удовлетворят вътрешните копнежи.

„Аз съм хлябът на живота. Който дойде при Мене, никога няма да огладнее“ Йоан 6:35

Гладът е силен мотиватор – невъзможно е да го игнорираш. Всички го имаме. Мисля, че е даден от Бога. Бог така е направил тялото, че да знае кога има нужда от възстановяване – било то чрез храна, почивка или раздвижване. Тялото откликва на липсата и изпраща сигнал, като очаква адекватна реакция.

Ако сигналът остане пренебрегнат и без отговор тялото започва да пази жизнено важните органи и намалява или спира не толкова важните, като пренасочва натрупаните запаси там, където най-много има нужда от тях. За да бъдат мозъка, сърцето, дробовете защитени тялото става по-слабо, в опит да пести енергия и така започва процесът на гладуване.

Не са залъгвайте! Душата също може да гладува! Както и тялото, така и душата е създадена, че да има нужда от подхранване, което е уникално и се случва вътре в нас. Хората често не разпознават този вътрешен глад или се бъркат, като мислят, че могат да го задоволят с пари, предмети, заетост, вълнения, забавления, секс, наркотици, алкохол и други подобни. Дори да стигнеш до крайност в тези „заместители“, накрая те пак не стигат. Проблемът е, че много хора въобще не осъзнават защо имат този вътрешен глад.

Давид дава глас на желанието на благочестивото сърце: „Както еленът пъхти за водните потоци,така душата ми въздиша за Тебе, Боже. Жадна е душата ми за Бога, за живия Бог;кога ще дойда и ще се явя пред Бога“ Псалм 42:12. Външните неща не могат да удовлетворят вътрешните копнежи. Слушай сърцето си, храни душата си.

Йов беше прав, като каза: „От заповедта на устните Му не съм се оттеглил назад – съхранил съм думите на устата Му повече от нужната си храна“ Йов 23:12. Можеш ли да кажеш това? Исус описа Себе Си като Хляба на живота. Той те приканва да познаеш, че само Той може да удовлетвори най-дълбоките ти копнежи, така, че никога повече да не си гладен. Твоето желание ще бъде да имаш повече от Исус и Неговото Слово. Исус трябва да бъде номер 1 в живота ти. Той ясно каза: „Този е хлябът, който слиза от небето, за да яде някой от него и да не умре. Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее до века“ Йоан 6:50-51.

Вечният живот е запазен за тези, които ценят изобилния живот сега, но истински ценят вечният живот. Бог снабдява – винаги навреме и винаги изобилно. Неговото снабдяване не е автоматично – трябва да дойдеш при Него. Ето как Исус ни учи да се молим: „Дай ни ежедневния ни хляб“ Матей 6:11. Исус е Хлябът, Който трябва да приемаме всеки ден. Приемай снабдяването Му в пълнота.

Човек приема този ежедневен хляб, като редовно практикува истинско поклонение (Йоан 4:23-24), лична молитва (Ефесяни 6:18/Римляни 12:12), лично време с Библията (Псалм 119:11), размишление върху истината (Псалм 1:1-3) и смислено общение с други, които търсят същия Източник на удовлетворение (Евреи 10:24-25). Тези духовни практики се превръщат в наша духовна дисциплина и сила.

Те ни дават удовлетворение, което е много по-голямо и тайно от всичко друго, с което можем да се опитаме да напълним душите си. Исус обеща: „Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят“ Матей 5:6

Молитвата ми за теб днес е да храниш сърце, което е насочено към Бога и Небето.