Любовта трябва да се споделя

Любовта трябва да се споделя

Любовта е избор, който правиш.

„Обичайте се един друг, както и Аз ви възлюбих“ Йоан 13:34

Понякога, любовта може да бъде трудна. Библията обаче не би ни заповядала да обичаме, ако това не е възможно за нас. Любовта не е чувство в нас – тя е избор, който правим. Може ли да се научиш да обичаш? Божият отговор е „ДА“. Самият Бог ни показа това, като възлюби теб и мен, а тази любов бе споделена и с целия свят. „Бог показва любовта си към нас с това, че още докато бяхме грешни, Христос умря за нас“ Римляни 5:8. Истинската любов винаги е жертвоготовна.

Исус ясно каза каква е Неговата мисия. „Аз дойдох, за да дам живот — живот в цялата му пълнота“ Йоан 10:10. Изобилен живот сега. Вечен живот в Божието присъствие. „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, та да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот“ Йоан 3:16. Кога за последно си размишлявал върху тези славни, основни и освобождаващи истини?

Относно любовта, заповедта на Исус е ясна. „Нова заповед ви давам: Обичайте се един друг! Както аз ви обикнах, така и вие трябва да се обичате един друг“ Йоан 13:34. Забележете, че тези думи не са пожелание или някаква възвишена цел, която не може да бъде постигната. Как е възможно човек да има такава любов? Когато преживееш Божията любов, ти се променяш отвътре навън. Постоянното съблюдаване на тази Христова заповед да обичаш другите е най-голямото доказателство за настъпилата духовна промяна. Покорството ни прави способни.

Означава ли това, че винаги е лесно? Със сигурност не. Ще поиска ли Бог да направиш нещо, без преди това да ти даде пример и силата на Святия Дух, за да можеш наистина да го направиш?

Любовта трябва да се споделя, а не да се пази за специални поводи. Любовта не се печели. Тя е най-добра, когато се дава даром. Мисля, че основата за тази любов са думите на Исус: „Даром сте приели, даром давайте“ Матей 10:8. Ако някога си преживял Божията любов в Христос чрез Святия Дух, то ти можеш да обичаш истински. Христовите последователи бяха удивени от обръщението на Савел, което бе описано така: „Човекът, който преди ни преследваше, сега проповядва вярата, която някога се опитваше да унищожи“ Галатяни 1:23. Виж също Деяния 27:1-37. Божията любов превърна един гонител в говорител на Бога.

Любовта вдъхновява и усилва страстта по Бога. Павел се молеше разпалено: „да позная Христос и силата на възкресението му, искам да споделя страданията му и да бъда като него в смъртта му, надявайки се по някакъв начин и аз да бъда възкресен от мъртвите“ Филипяни 3:10-11. Павел копнееше да познава Христос, без значение от цената, която трябваше да плати и страданията, през които трябваше да премине. Забележете от какво е изграден животът на сила: 1. Силата на Неговото възкресение, 2. Лично отъждествяване с Христовите страдания и 3. Следване на примера на Исус за пълно предаване. Няма бърз път към такава духовност.

Молитвата ми за теб днес е винаги да познаваш и преживяваш трансформиращата Божия любов.