Надеждата зарежда душата

Надеждата зарежда душата

Надеждата е предвестник на радостта.

„Тялото ми ще живее с надежда“ Деяния 2:26СП

Надеждата едновременно привдига и радва човешкия дух. Надеждата не е само чувство, много по-дълбока е от емоцията. Надеждата е убеждение. Можеш да живее без много неща, но няма да живееш добре или дълго ако нямаш надежда. Надеждата е предвестник на радостта. Надеждата дава живот и разбива съмненията. Надеждата зарежда душата. Безнадеждността прекършва човешкия дух.

Надеждата е жизнено важна за душата, както е кислорода за тялото. И двете са необходими, действат регенериращо и правят живота възможен. Животът ти ще бъде по-добър и пълноценен ако всеки ден намираш причина за надежда. Библията казва: „тази надежда е като здрава и сигурна котва“ Евреи 6:19СП. Надеждата не е пожелателно мислене, а увереност в Божия характер и вярност.

Надеждата не гарантира, че всичко ще стане както искаш. Надеждата почива върху истината, че всичко ще бъде според Божията воля и мъдрост, съпроводено с Неговата любов и благодат. Спомням си, когато майка ми получи масивен инсулт и лекарите не очакваха тя да доживее до следващия ден – не ни даваха никаква надежда. Този тежък ден се превърна в седмица, после в две. Не смеехме да се надяваме за нещо повече от минути с нея.

Ясно си спомням една сутрин, когато към любовта ни към нея се прибави и надежда. След седмици на пълна неподвижност и противно на всичко, което лекарите казваха мама дойде в съзнание. Следващите няколко седмици бяха изпълнени с любов, смях и скъпи спомени. Бог, в благодатта си бе дал на семейството ни нова надежда. А, надеждата не посрамява. Виж Римляни 5:3-5.

Новият завет цитира цар Давид, който казва: „Тялото ми ще живее с надежда“ Деяния 2:26. Харесвам тази увереност на Давид. Това са думи на вяра и смелост. Къде избираш да живееш? В безнадеждност или с надежда? В съмнение или в увереност? В скръб или в радост? В постоянно съжаление или в благодарност? В страх или във вяра? Всеки живее някъде и не е задължително твоите обстоятелства да определят състоянието, в което живееш.

Давид избра да живее с надежда. Къде ще те намери Бог? Къде ще те намерят тези, които те търсят? В земята на страха, съмнението , отчаянието, самосъжалението? Боиш ли се от бъдещето или правиш планове с надежда? Можеш да оставиш обстоятелствата да диктуват живота ти, но можеш и да избереш да живееш с надежда и всеки ден да виждаш Божията намеса в живота си.

Давид така описа усещането си: „Винаги виждах Господа пред себе си. Той е от дясната ми страна,за да ме закриля. Затова сърцето ми е радостнои езикът ми ликува.Да, дори тялото ми ще живее с надежда“ Деяния 2:25-26. Пази надеждата жива в сърцето си.

Имай надежда ако искаш да имаш и бъдеще. Твоето и моето бъдеще са скрити в Бога. Павел се моли за християните в Рим така: „Нека Богът на надеждата ви изпълни с радост и мир, като уповавате на него, за да прелива надеждата ви чрез силата на Святия Дух“ Римляни 15:13. Неговата молитва е моята молитва за теб. „Богът на надеждата“ – какво прекрасно описание на нашия Небесен баща.

„Молим се сам нашият Господ Исус Христос и Бог, нашият Баща, който показа своята любов към нас и чрез благодатта си ни даде вечна утеха и добра надежда“ 2Солунци 2:16. И ето как Бог ни дава добра надежда: „Чакам Господа, душата ми чака и на словото Му уповавам“ Псалм 130:5.

Молитвата ми за теб днес е бъдещето ти да бъде изпълнено със светла надежда.