Падане и ставане

Падане и ставане

Изправянето е избор.

Продължавам към целта да спечеля наградата който Бог ми е призовал. ”(Филипяни 3:14)

Паданията са неизбежни. Изправянето е по избор. Всеки има неуспехи. Всеки може да се изправи, но не всеки ще го направи. Животът ти предлага три възможности – вървиш назад, стоиш, където си или вървиш напред. Нито едно от тях не е постоянна. Напредъкът е достъпен за всеки, който се движи напред – целеустремено, с послушание и доверие. Падането и ставането е част приливите и отливите в живота. Животът не толерира застоя. Няма как да процъфтяваш на едно и също място, освен ако не предизвикаш и промениш статуквото.

Не се задоволявай да бъдеш там, където си или да не се променяш. Божието Слово обещава: „Затова, ако някой е в Христос, той е ново творение. Старото си отиде. Новото дойде“ – 2 Коринтяни 5:17. Или си в състояние на напредък или в състояние на регрес. Стреми се да станеш това, което можеш и трябва да бъдеш в Христос. Минали преживявания или настоящите обстоятелства не са причина за бездействие или лутане в безпътица.

Павел ни насърчава: „Който сее в нивата на грешната си природа, ще пожъне от нея разруха, а който сее в нивата на Духа, ще пожъне от него вечен живот. Да не се уморяваме да вършим добро, защото ще дойде времето да пожънем онова, което ни се полага, ако устоим докрай. И така, отдаде ли ни се удобен случай, нека вършим добро на всички и особено на тези, с които споделяме една и съща вяра.“ Галатяни 6: 8-10. Изправят се онези, които не се отказват. Погледни към Бога и Неговото Слово с доверие и оптимизъм. Ако мислиш, че не можеш да се изправиш след неуспеха – няма да можеш. Ако вярваш, че можеш в Христос, ще го направиш. „Способен съм да посрещна всички обстоятелства чрез Христос, който ми дава сили.“ (Филипяни 4:13).

Твоят отговор на разочарованието и твоята надежда за бъдещето определят посоката, която ще избереш. Избери да се движиш напред. Не се страхувай. Обезсърчението е повече от отрицателна емоция. То е парализа на доверието, то е загуба на убеждение. Преди Давид да стане цар четем историята, в която той и воините му се връщат от битка, за да открият че града им е опожарен, а жените и децата отведени в плен. Представете си разочарованието. „И Давид се наскърби много, защото людете говореха да го убият с камъни, понеже душата на всички люде беше преогорчена, всеки за синовете си и дъщерите си; а Давид се укрепи в Господа своя Бог“. Давид избра друг път. Той избра славно завръщане. Той избра да се изправи. Прочетете 1 Царе 30.

За съжаление, неуспехите са част от живота и всеки ще се сблъска с тях в един или друг момент. Има обаче и добра новина. Всяко падане е възможност за ставане. По отношение на падането, един приятел ме научи, че не можеш да правиш едни и същи неща, по един и същи начин и да очакваш различен резултат.

Промени очакванията си. Избери емоциите си. Учи се от неуспехите или от това, което се е объркало и направи необходимото, за да намериш пътя напред. Апостол Павел най-добре описва тази идея. „Не мисля, че вече съм това, което Бог би искал да бъда, че съм станал съвършен, но продължавам да се стремя да спечеля наградата, заради която бях спечелен от Христос Исус. Братя и сестри, не мисля, че съм я постигнал, но има едно нещо, което винаги правя — забравям онова, което е зад мен, и правя всичко възможно, за да достигна това, което е пред мен. Продължавам да се стремя към целта, за да спечеля наградата, за която чрез Христос Исус Бог ме призова към живот в небесата.“ Филипяни 3: 12-14.

Само Павел би казал „едно правя“, а след това дава четири важни действия – забравяне на миналото, стремеж за това, което е напред, преследване на целта и спечелване на наградата. Наградата, която Павел очакваше беше славна. „Той дойде в собствения си свят, но народът му не го прие. На тези обаче, които го приеха и повярваха в него, той даде правото да станат Божии деца — деца, родени не по естествения начин, нито по човешко желание или съпружеска воля, а родени от Бога“ Йоан 1: 11-13. Небето и вечността с Христос Исус, очакват онези, които изберат да се изправят, след като са паднали. В Христос твоето ставане е славно.

Посвети се да постигнеш по-добър резултат. Бъди този, който настоява. Животът има неочаквани обрати – възходи и падения. Да очакваме живота да бъде друг е наивно. Знай, че силата и решимостта растат най-добре в трудностите, които посрещаме с духовна твърдост. Павел беше уверен: „А Бог може да ви отрупа с всякакви дарове така, че винаги да имате всичко, от което се нуждаете, и дори повече, за да изобилствате във всякакви добри дела.“ 2 Коринтяни 9: 8. Какво славно обещание!

Молитвата ми за теб днсе е да бъдеш непоколебим във вярата и да не отслабваш.