Пример ли си или изключение?

Пример ли си или изключение

Примерът има силата да убеждава.

„Нали за това сте призовани — да последвате примера, оставен от Христос, който също изтърпя страдания за вас“ – 1Петрово 2:21

Когато бях млад и се готвех да ставам служител, баща ми ме съветваше, за да имам успех. Думите му са приложими във всички области на живота на водача. От богатия си житейски опит и мъдростта, натрупана през годините татко ми даваше ежедневна мъдрост. Това, което ми каза беше простичко, но го помня вече повече от 50 години.

„Никога не искай и не очаквай от другите да отидат там, където ти не си готов да отидеш, да направят това, което ти не си готов да направиш и да дават, ако ти не си готов да даваш. “Прави каквото казвам” никога не е толкова силно, колкото “прави, каквото и аз правя”. Помни го“. Замислете се за секунда. Примерът има силата да убеждава.

Исус е най-добрият пример. Той пожертва много повече, отколкото се очаква да дадем аз и ти. Тези, които искаха да живеят добре, той настави така: „Следвай ме“. Всеки може да го направи, стига наистина да го иска. За да бъдеш ефективен водач, трябва да правиш за хората това, което очакваш те да правят за теб и другите. За да имаш влияние, трябва да бъдеш за пример.

Когато Исус изми краката на Своите ученици, Той даде пример на тях и на нас какво означава да служим: „Дадох ви пример, за да вършите за другите това, което аз направих за вас. Уверявам ви: слугата не стои по-високо от своя господар, нито пратеникът е по-велик от този, който го изпраща. Като знаете тези неща и ги изпълнявате, ще бъдете благословени“ Йоан 13:15-17. Помисли за примерът на Исус и за твоят пример.

Без значение дали става въпрос за родителсво, взаимоотношения, бизнес дела и въобще всяка област, в която се изисква ръковедене – ти винаги трябва да бъдеш пример и вдъхновение за другите – и малки, и големи. Години по-късно, ап. Петър пише за примера на Исус: „…да последвате примера, оставен от Христос…“ 1Петрово 2:21.

Апостол Павел беше директен: „Да не се уморяваме да вършим добро, защото ще дойде времето да пожънем онова, което ни се полага, ако устоим докрай. И така, отдаде ли ни се удобен случай, нека вършим добро на всички и особено на тези, с които споделяме една и съща вяра“ Галатяни 6:9-10. А в онези сезони, когато хората те изморяват и взимат добрината ти за даденост, помни думите на Библията, които ни съветват да държим погледа си на Исус: „Помислете за него — той изтърпя такива злъчни обиди от страна на грешниците! Така че, не се изморявайте и не се отказвайте“ Евреи 12:3. Примерът на Исус винаги вдъхновява. И ти трябва да бъдеш такъв пример.

Библията набляга на това, да живеем свят живот пред Бог и другите хора. Нека си го кажем направо: Когато даваш минимума нито ти си удовлетворен, нито получаваш желания резултат в живота на другите хора. Бог иска да бъдеш пример и не ни дава място да бъдем изключението. Очаква да се откажем от оплакването и мрънкането си и да не очакваш от другите да направят нещо, което ти самият не правиш.

Твоята отговорност и Божието очакване към теб е следното: „Не позволявай никой да гледа на теб отвисоко само защото си млад, а бъди пример за вярващите с думите си, с поведението си, с любовта, която показваш, с вярата, която имаш, и с чистия си живот“ 1Тимотей 4:12. Да бъдеш пример е добро. Да търсиш извинения и да се стремиш да бъдеш изключението не е добро.

Молитвата ми за теб днес е: да живееш живот, който прославя Бога и изгражда другите.