Креативност

„Бог създаде човека по Своя образ“ (Битие 1:27) „Бог е Създателят. Ти и аз трябва да станем Негови изпълнени с готовност чираци“ Възхищавам се на хора, които разбират своята креативност …

Още