Съвест

„…за да воюваш в добрата война с вяра и чиста съвест“ (1 Тимотей 1:18, 19) „Безумие е да одобряваш с ума си онова, което сърцето ти не одобрява“ Кой не …

Още