Радостта да бъдеш щедър

„Добротворната душа ще бъде наситена и който напоява другите, и той сам ще бъде напоен“ (Притчи 11:25) „Щедростта благославя получателя и обогатява даващия“ Огромна е радостта да бъдеш щедър. Преди …

Радостта да бъдеш щедър Още

Изобилие

„И така, скъпи мои братя и сестри, бъдете твърди и непоклатими. Винаги се отдавайте изцяло на Господното дело“ (1 Коринтяни 15:58) „За да преживееш най-доброто, първо трябва да дадеш най-доброто …

Изобилие Още

Икономическата несигурност

„Защото се научих да съм доволен, в каквото и състояние да се намеря“ (Филипяни 4:11) Не правителството е решение на икономическата несигурност, а Бог. Обикновено икономическата несигурност има ръководна роля …

Икономическата несигурност Още