Търси Бога

„Боже, Ти си мой Бог; искрено Те търся; душата ми жадува за Теб“ (Псалм 63:1) „Дори да имаш време в излишък, то няма да ти е достатъчно, за да направиш …

Още

Още малко

„Защото на всеки, който има, ще се даде“ (Матей 25:29) „За да получаваш повече в живота си, използвай това, което Бог вече ти е дал“ Спомням си, че баща ми …

Още

Опитности, натрупани с времето

Ние придобиваме и натрупваме много опитности в живота си – някои са ценни, а някои – не. Докато сме живи имаме спомени за определени хора и моменти. Преди няколко дни намерих една кутия със скъпоценности на майка ми. Бях я прибрал в един шкаф след нейната смърт. Сега те нямат почти никаква стойност, повечето дори са..

Още

Нещо друго

„Задоволявайте се с това, което имате“ (Евреи 13:5) „Ако не си удовлетворен от това, което имаш – повече от същото няма да те направи по-щастлив“ Хората често си мислят, че …

Още