Радостта да бъдеш щедър

„Добротворната душа ще бъде наситена и който напоява другите, и той сам ще бъде напоен“ (Притчи 11:25) „Щедростта благославя получателя и обогатява даващия“ Огромна е радостта да бъдеш щедър. Преди …

Радостта да бъдеш щедър Още