Изпитите в живота

„Изпитай ме, Господи… изследвай сърцето ми и ума ми“ (Псалм 26:2) „Откажи се от измамното убежище на неизпитания живот“ Изпитите са тест за придобито знание – интелектуално разбиране и практическо …

Още

Божествено упорство

„Защото праведният и седем пъти да падне, пак става…“ (Притчи 24:16) „Успехът е земна мярка, небето цени верността“ Провалите неминуемо идват. Резултати постига само този, който не позволява провалът да …

Още

Да се учиш и да растеш

Човек расте през целия си живот, защото се учи цял живот. За Исус се казва, че „растеше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и хората“ Лука 2:52. Исус е пример за едно добро развитие: в умествено, физическо, духовно и социално отношение.

Още