Радостта е избор

„Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни“ (Яков 1:2) „Радостта е избор, преди да се превърне в емоция“ Направи радостта свой избор – особено след …

Още

Прост избор

„Който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва“ (Марк 8:34) „Религията е твърде сложна, духовният живот е прост“ Здравият …

Още

Доверие в Бога

„Защото видението се отнася към едно определено бъдеще време… непременно ще дойде“ (Авакум 2:3) „Ако се доверяваме, че Бог ще избере точния момент, това ще премахне бързането и притесненията от …

Още

Истина и упование

„Когато съм в страх, на Теб ще уповавам“ (Псалм 56:3) „Страхът е широко разпространено заболяване на сегашното състояние на човешката природа, но Божията любов прогонва страха“ Страхът е ужасно нещо, …

Още

Проста вяра

„Вярата е… убеденост в неща, които не можем да видим“ (Евреи 11:1) „Вярата не е възможност, тя е всекидневен избор“ Животът не може да бъде успешно направляван без проста вяра, …

Още